Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Zin-in avond: 'De Heere verwachten' | Extra livestream

ds_sonnevelt (1).jpeg

De ‘gewone’ Zin-in avonden en activiteiten kunnen helaas niet doorgaan. Toch willen we juist in deze tijd graag bezinning en ontmoeting bieden. Daarom organiseren we op D.V. zaterdag 23 mei opnieuw een Zin-in avond via livestream. 

Datum : D.V. zaterdag 23 mei 2020
Locatie Livestream GG Wageningen
Spreker : Ds. C. Sonnevelt
Tijd : 19.30 uur (om 19:15 uur wordt de livestream gestart)
Kosten : Giften t.b.v. het werk van de JBGG mogen overgemaakt naar NL95 INGB 0002 3611 33 t.n.v. Jeugdbond Ger. Gem. Woerden o.v.v. 'gift'. 

 

D.V. zaterdag 23 mei om 19:30 uur is er een extra livestream waarin Ds. Sonnevelt met ons hoopt na te denken over 'De Heere verwachten'. Dit sluit aan bij het kerkelijk jaar: de dagen tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Na de hemelvaart van de Heere Jezus waren de apostelen bij elkaar, zoals de Heere hun bevolen had: "…beval Hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij (zeide Hij) van Mij gehoord hebt." (Handelingen 1:4) Wat is verwachten eigenlijk? Hoe kun je verwachten? En wat is jouw verwachting?

Tijdens de lezing en de pauze kunnen er vragen gesteld worden. Mail je vragen naar zininjbgg@gmail.com. Na de pauze zullen de vragen door ds. Sonnevelt beantwoord worden.  
Heb je vragen over de livestream en/of hulp nodig, mail dit dan ook naar zininjbgg@gmail.com.

816