Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Algemene informatie

De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten is een landelijke organisatie die zich binnen het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten richt op jongeren. De Jeugdbond verbindt jongeren. Het doel van het jeugdwerk is de verbinding tussen jongeren en de gemeente en hun vorming vanuit het Woord van God en de gereformeerde belijdenis.

De Jeugdbond is er voor de gemeenten. Toerusting en ondersteuning van leidinggevenden en ambtsdragers van de plaatselijke gemeente is een kerntaak van de Jeugdbond. Dit betekent dat de Jeugdbond zorgt voor werkmateriaal, leidinggevenden adviseert en toerust en kerkenraden ondersteunt in hun zorg voor jongeren.

De Jeugdbond heeft 415 aangesloten verenigingen, samen goed voor ruim 10.000 leden en ongeveer 1600 leidinggevenden.

Jongerenmagazine Daniël, Koers-vakanties en Koers-kinderkampen, Zin-in en landelijke of regionale conferenties worden ingezet om alle jongeren binnen de gemeenten te bereiken.

Verenigingsstructuur

Bestuur

Alle activiteiten van de Jeugdbond vallen onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Jeugdbond. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen en heeft de uitvoering van het beleid gemandateerd aan de directeur.

Op dit moment bestaat het Bestuur van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten uit de volgende personen:

  • ds. H. Brons, Moerkapelle (voorzitter)
  • H.P. Kranendonk, Waddinxveen (secretaris)
  • G.J. Brouwer, Woudenberg (penningmeester)
  • G.P. Plomp, Gouda
  • ds. J.B. Huisman, Ermelo
  • mevr. J.M. Kik-Post, Mijnsheerenland
  • J. Rozendaal, Gouda

Deputaatschap

Met het deputaatschap Kerk, Gezin, Jeugd en Onderwijs (KGJO) onderhoudt de Jeugdbond goede contacten. Door middel van een deputatenrapport en een mondelinge toelichting wordt tijdens de vergaderingen van de Werkgroep Landelijke bonden en verenigingen verslag gedaan van het werk. Het deputaatschap kan op die manier zijn informerende en adviserende rol vervullen.

Op het niveau van het algemene deputaatschap is regelmatig overleg over de opdracht die de Jeugdbond van het deputaatschap had ontvangen, om de toerusting binnen de Gereformeerde Gemeenten te coördineren. Joline van den Ende werkt aan deze opdracht onder begeleiding van de Werkgroep Gezin van het deputaatschap.

345