Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Geschiedenis

Het plaatselijk, regionaal en landelijk jeugdwerk in de Gereformeerde Gemeenten wordt door de Jeugdbond ondersteund. De Jeugdbond doet dat al sinds 1931.

Geschiedenis in vogelvlucht 

Op 25 mei 1931 wordt een ‘bond van J.V.'s der Gereformeerde Gemeenten' opgericht. Voorzitter van deze Bond van jongelingsverenigingen der Gereformeerde Gemeenten in Nederland is ds. A. Verhagen. Vanaf het eerste begin staat het voor ds. Verhagen vast dat het kerkelijk jeugdwerk onder kerkelijke verantwoordelijkheid moet plaats hebben.
Die verantwoordelijkheid van de kerk blijkt onder andere uit het feit dat het bestuur maar liefst vier predikanten telt: naast de voorzitter waren dat ds. A. de Blois, ds. H. Ligtenberg en ds. R. Kok.

Opbouw 

Het jeugdwerk krijgt in de jaren dertig langzaam vorm, tot de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Een half jaar na het eind van de oorlog wordt het werk van de Bond weer opgepakt. De Bond krijgt een nieuwe naam: ‘Landelijk Verband van Jongelingsverenigingen'. Ook verschijnen verschillende boekjes voor en over jongeren.
Op 21 juni 1946 verschijnt het eerste nummer van het jongerenblad Daniël. "Het doel van dit blad is onze jonge mensen te tonen, dat wij hen dienen willen, om voorlichting te geven in die zaken, die zij, zowel voor hun geestelijk als tijdelijk leven, zo onmisbaar van node hebben" schrijft ds. Verhagen in het eerste nummer.

In de jaren zestig wordt het jeugdwerk uitgebreid. Voor het eerst wordt in 1962 een Zomerkamp georganiseerd. Acht jaar later zijn dat al elf kampen. In de jaren zestig wordt ook begonnen met het uitgeven van werkmateriaal voor verenigingen en de toerusting van leidinggevenden. In 1968 wordt een eerste jeugdwerkadviseur benoemd, de latere predikant M. Golverdingen. En een laatste, niet onbelangrijke wijziging is het samengaan van het Landelijk Verband met het Landelijk Verband van Knapen en Jonge Meisjesverenigingen der Gereformeerde Gemeenten'.

Uitbouw 

Vanaf de jaren zeventig groeit de organisatie verder. De eerste jeugdwerkadviseur wordt opgevolgd door een tweede, het team van medewerkers groeit. Vaste krachten in de jaren tachtig en negentig zijn onder meer J.H. Mauritz en J. Leune.

Ook verhuist de Jeugdbond naar het Centraal Bureau Gereformeerde Gemeenten, de locactie waar de Jeugdbond nog steeds is gevestigd. Ondertussen groeit ook het jeugdwerk gestaag: het aantal verenigingen stijgt, het aantal Daniël-abonnees en kampdeelnemers doet dat ook.

Begin jaren negentig start de Jeugdbond met het organiseren van Winterconferenties. De conferenties blijken een succes en worden een ‘blijvertje'. Vanaf 1999 wordt een commissie die al geruime tijd kampen voor kinderen organiseerde, onderdeel van de Jeugdbond: de Kinderkampen zijn daarmee een echte afdeling van de Jeugdbond geworden. Nog eens tien jaar later start de Jeugdbond met het beleggen van avonden voor +21-jongeren: Zin-in.

346