Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Financiële steun: Jeugdwerkadviseur

Doneer!

Goede leidinggevenden en goed georganiseerd jeugdwerk in de gemeente. Maar ook oog voor jongeren van iedereen die om hen heen staat. Noodzakelijke pijlers voor jongeren in de gemeente. Wij werken graag aan bewustwording en geven adviezen of trainingen. En juist dát is nu beperkt mogelijk. Want voor goed jeugdwerk heb je goede mensen nodig. Vanwege een financieel tekort kunnen we nog geen nieuwe jeugdwerkadviseur aannemen. Maar dat hoeft niet zo te blijven!

De Jeugdwerkactie heeft in 2021 € 70.000 minder opgebracht dan we hadden gehoopt. Ook zijn de inkomsten vanuit bedrijven in 2021 met € 20.000 achtergebleven. Hierdoor ontbreekt het ons aan financiële ruimte om een jeugdwerkadviseur aan te kunnen nemen.

December 2021
In december 2021 hebben we een dringende oproep gedaan. Dat heeft gezorgd voor € 25.000 extra inkomsten.
Ook dit jaar is extra geld nodig om de begroting rond te krijgen. Als de begroting rond is, kunnen we starten met het werven van een jeugdwerkadviseur. Het bedrag is aanvullend op wat we andere jaren ontvingen van particuliere en zakelijke donateurs. Helpt u ons mee?

Juli 2022
We hebben uitgerekend dat er € 85.000 nodig is. Dat geld is niet alleen bestemd voor een jeugdwerkadviseur maar ook om andere kosten te kunnen dekken. Daniël die duurder is geworden vanwege de stijgende papierprijzen bijvoorbeeld. Wat we weten is dat we na ontvangst van € 85.000 ruimte hebben om die noodzakelijke jeugdwerkadviseur aan te nemen. Op dit moment is daar € 47.000 van binnen. Helpt u mee?

Doneer!

1557