Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Gebed

De Jeugdbond is dienstbaar aan de kerk door jongeren aan het Woord en aan de gemeente te verbinden. Wij doen dit werk met het verlangen en de hoop dat de kinderen van de gemeente door Gods genade met Hem verzoend worden door het geloof in de Heere Jezus. Zo leren ze hem kennen als Zaligmaker, gaan ze Hem dienen en volgen en nemen ze hun plaats in de gemeente in.

Vanuit deze missie wil de Jeugdbond bijdragen aan de opvoeding van kinderen en jongeren in de kerk en in het gezin. De Jeugdbond wil ook in de toekomst graag zijn verantwoordelijkheid nemen door jongeren te blijven stimuleren in het lezen van de Bijbel en van goede lectuur, zoals ons jongerenblad Daniël. U begrijpt dat dit niet vanzelfsprekend gaat in onze digitale samenleving, waarin jongeren vooral via de social media communiceren en geïnformeerd worden. Daarom willen we ook op dat terrein present zijn door jongeren in de toekomst digitaal verantwoorde informatie aan te bieden op terreinen als Bijbel, leer, leven en kerk.

Om dit te bereiken hebben we u als betrokken gemeentelid en/of opvoeder dringend nodig. We gaan de komende jaren ons best doen om de gemeente meer te betrekken in het verbinden van jongeren aan de Bijbel en aan de gemeente. We inspireren u graag in de zorg voor de jongeren van de gemeente. 

Wij zijn in alles wat we doen voor onze jongeren afhankelijk van de zegen van de Heere. Daarom hebben wij uw gebed voor het jeugdwerk én onze jongeren nodig. Bid u ook voor de uitbreiding van God Koninkrijk onder onze jongeren?

1305