Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Directeur (1,0 fte)

vacature directeur.jpg

Algemeen

De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten is een landelijke organisatie die zich binnen het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten richt op jongeren. De Jeugdbond verbindt jongeren. Het doel van het jeugdwerk is de verbinding tussen jongeren en de gemeente en hun vorming vanuit het Woord van God en de gereformeerde belijdenis. Ons team bestaat uit zestien medewerkers. Wij worden in ons werk gesteund door veel vrijwilligers.

De Jeugdbond is er voor de gemeenten. Toerusting en ondersteuning van leidinggevenden en ambtsdragers van de plaatselijke gemeente is een kerntaak van de Jeugdbond. Dit betekent dat de Jeugdbond zorgt voor werkmateriaal, leidinggevenden adviseert en toerust en kerkenraden ondersteunt in hun zorg voor jongeren.

De Jeugdbond is er voor 10.000 jongeren, verdeeld over 415 verenigingen en 1600 leidinggevenden.

Jongerenmagazine Daniël, danielonline.nu, Koers-vakanties en Koers-kinderkampen, Zin-in en landelijke of regionale conferenties worden ingezet om alle jongeren binnen de gemeenten te bereiken.

Taken en bevoegdheden

De directeur:

 • geeft leiding aan de medewerkers van de Jeugdbond;
 • is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het strategisch beleid, zoals dit is vastgelegd in het beleidsplan en houdt zich bezig met de ontwikkeling en borging van het beleid;
 • draagt zorg voor de ontwikkeling en evaluatie van beleid met betrekking tot toerusting  en advisering van leidinggevenden en kerkenraden en de actieve benadering van jongeren;
 • is verantwoordelijk, op basis van de grondslag van de vereniging, voor de verwezenlijking en vormgeving van de levensbeschouwelijke identiteit;
 • vertegenwoordigt de Jeugdbond in externe overleggen in overeenstemming met de daarover in het managementstatuut gemaakte afspraken met het bestuur;
 • heeft een spilfunctie tussen de achterban en personeel enerzijds en het bestuur anderzijds;
 • legt verbinding tussen de Jeugdbond, kerkenraden, leidinggevenden en jongeren.

Profiel

Wij zijn op zoek naar een directeur die als meewerkend voorman leiding wil geven aan een bevlogen en enthousiast team. Als directeur geef jij leiding en richting aan de adviesorganisatie die we willen zijn voor al die mensen die direct contact met jongeren hebben (kerkenraden, ouders, leidinggevenden, etc.). Daarnaast willen we zowel offline als online inzetten om op andere manieren jongeren te bereiken. Jij bent iemand die sturing kan geven aan dit proces. Kenmerkend voor de Jeugdbond is gedrevenheid, creativiteit en verbondenheid. Jij stuurt en begeleidt medewerkers, zodat het team geïnspireerd, toegewijd en effectief werkt.

We zijn op zoek naar een krachtige mensgerichte leider die in staat is een open relatie met het team en het bestuur op te bouwen, beslissingen te nemen en ondernemerschap toont.

Algemeen
De directeur:

 • is geworteld in de Schrift, de gereformeerde belijdenis en de gereformeerde traditie, en is in dat opzicht ook identificatiefiguur voor de medewerkers;
 • is belijdend lid van de Gereformeerde Gemeenten;
 • heeft ervaring met het staan in de breedte van de Gereformeerde Gemeenten en kan goed omgaan met verschillen die zich daarin voordoen (boegbeeldfunctie);
 • heeft kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot jongeren, jongerenwerkers, kerkenraden, ouders en andere stakeholders en heeft hart voor jongeren en de kerk;
 • heeft affiniteit met toerusting en vorming van jongeren en inspireert medewerkers in het uitdragen van de missie van de Jeugdbond en heeft het vermogen ruimte te bieden aan medewerkers;
 • heeft kennis van en inzicht in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • kan goed omgaan met druk en is flexibel;
 • is bereid een deel van de werkzaamheden buiten kantoortijden uit te voeren.

Specifieke competenties (kennis/ervaring, vaardigheden en eigenschappen)
De directeur:

 • heeft een aantoonbaar hbo+ of academisch werk- en denkniveau;
 • heeft aantoonbare ervaring in een leidinggevende functie;
 • is vaardig in het ontwikkelen, implementeren en uitdragen van het door de Jeugdbond ingezette beleid;
 • bezit krachtig en besluitvaardig leiderschap en heeft kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, personeelszorg en financiële zaken;
 • is vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen;
 • is vaardig in het positioneren en vertegenwoordigen van de Jeugdbond en onderhoudt contacten met derden (zoals kerken, deputaatschappen, media, specifieke netwerken);
 • bezit goede communicatieve vaardigheden en interpersoonlijke sensitiviteit, is een toegankelijke en authentieke verbinder en toont betrokkenheid;
 • heeft een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en is in staat om invulling te geven aan het woordvoerderschap;
 • weet inspirerend zijn visie over te brengen op medewerkers en hen te enthousiasmeren, te overtuigen en te binden.

Werken bij de Jeugdbond
Jouw baan is vol afwisseling en dynamiek. Je werkt in een open en enthousiast team. Samen ben je dienstbaar aan de kerk, vanuit het verlang om jongeren te verbinden aan Gods Woord en de gemeente, in hartelijke verbondenheid aan de gereformeerde belijdenis. 
We bieden een goed salaris volgens CAO Sociaal werk, afhankelijk van leeftijd en ervaring, en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Informatie
Bestuursleden Annet Kik (06 10 99 13 99) en Huib Kranendonk (06 29 56 52 34) of bestuur@jbgg.nl.
Voor informatie over de inhoud van de functie kan ook contact worden gezocht met de huidige directeur Laurens Kroon (06 20 09 97 83).

Solliciteren
Stuur je sollicitatie, motivatiebrief, cv en referenties (waaronder een referentie van een ambtsdrager), uiterlijk 16 augustus 2021 naar ons toe via bestuur@jbgg.nl.

Procedure

 • Sollicitatietermijn sluit op 16 augustus 2021 om 17.00 uur.
 • Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 26 augustus 2021 (eerste en tweede ronde) en in week 38 (derde ronde).
 • Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Voor alle data geldt D.V.

832