Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Koers: voorzitter sectie Screening

Woudenberg (4)

Binnen de commissie Koersvakanties richt de sectie Screening zich op het beoordelen van de aangeleverde bijzonderheden van deelnemers om te kijken of er bezwaren zijn voor deelname aan de vakantie.

Concrete producten die we jaarlijks voorbereiden en organiseren zijn:

  • Alle aangeleverde bijzonderheden per jongere beoordelen en een inschatting maken of deelname aan een koersvakantie bezwaarlijk is of dat de jongeren mogelijk beter past in een vakantie van Koers-Xtra
  • Casussen met elkaar delen en bespreken die nadere bestudering vragen.
  • Contact hebben met betreffende jongeren en/of hun ouders zodat aanvullende vragen gesteld kunnen worden.
  • Alle bevindingen vastleggen en ruim voor vertrek een samenvatting, aangevuld met mogelijke adviezen

Jouw taak als voorzitter:

Binnen de sectie, die op dit moment uit 4 enthousisate mensen bestaat met relevante kennis en ervaring op het gebeid van psychologie, orthopedie, SPH werkveld, lever je een actieve bijdrage aan het realiseren van bovengenoemde doelstelling en de concrete invulling daarvan. Dat wil zeggen dat je meedenkt over thema’s en de uitwerking daarvan en de verschillende activiteiten (mede) voorbereidt en verzorgt. Je bent in staat leiding te geven aan zowel het team als alle administratieve processen en deze (helpen) optimaliseren.

Daarnaast geef je leiding aan de sectie door het voorbereiden en leiden van de sectievergaderingen. Je bewaakt de opvolging van acties, faciliteert een goede besluitvorming en motiveert en enthousiasmeert de sectieleden. Je vertegenwoordigt de sectie Screening tijdens (sommige) vergaderingen van de Smalle Commissie (de voorzitters van alle secties). De sectie werkt onder verantwoordelijkheid van de Coördinator Koersvakanties van de JBGG.

Jouw Profiel:

  • Je hebt (bij voorkeur) ervaring met het leiden van Koersvakanties en een hart voor jongeren
  • Je hebt kwaliteiten om de sectie aan te sturen, vergaderingen voor te bereiden en leiden en het totaal overzicht te behouden
  • Affiniteit met, visie op en/of ervaring met toerusting en (organiseren van) trainingen
  • Je bent een organisator en een praktische, enthousiaste aanpakker
  • Je vindt het leuk om mee te denken over beleid, visievormend bezig te zijn en bent initiatiefrijk en creatief.
  • Je bent beschikbaar voor vergaderingen (avond)  met de sectie, met de Smalle Commissie en de verschillende activiteiten die Screening organiseert. Daarnaast doe je thuis het nodige voorbereiding- en uitvoerende werk.

Interesse?

Neem voor meer informatie of om je interesse kenbaar te maken contact op met Janneke Schollaart, huidige voorzitter sectie Screening. E-mail: Janneke Schollaart jschollaart@jbgg.nl of telefoon: 06 19 16 32 72.

832