Annuleren

Zoek hier binnen onze website

09 mrt 2017Geen reacties

Koers zoekt voorzitter sectie Binding en Toerusting

Woudenberg (4)

Binnen de commissie Koersvakanties richt de sectie B&T zich op het binden en toerusten van (ervaren en onervaren) stafleden. We initiëren, ontwikkelen en organiseren ‘producten’ op het gebied van binding, toerusting en training.

Concrete producten die we jaarlijks voorbereiden en organiseren zijn:

  • Cursus Koersvakanties voor nieuwe stafleden, met onderwerpen als de organisatie van een kamp, stafsamenwerking, omgaan met deelnemers, invulling geven aan bezinning en Bijbelstudie.
  • Staf Instructiedag voor alle stafleden die dat betreffende seizoen een kamp hopen te gaan leiden. Tijdens deze dag vindt overdracht plaats van praktische kennis en inspireren, enthousiasmeren, motiveren en confronteren (indien nodig) we stafleden doormiddel van een lezing, workshops etc.
  • Dank-Je-Wel-avond. Bedanken stafleden en uitwisselen ervaringen.
  • Daarnaast wordt op basis van wensen en behoeften die we signaleren initiatief genomen tot andere activiteiten (bijvoorbeeld teamleidersbijeenkomst).

Jouw taak als voorzitter:

Binnen de sectie, die op dit moment uit 4 mensen bestaat, lever je een actieve bijdrage aan het realiseren van bovengenoemde doelstelling en de concrete invulling daarvan. Dat wil zeggen dat je meedenkt over thema’s en de uitwerking daarvan en de verschillende activiteiten (mede) voorbereidt en verzorgt.

Daarnaast geef je leiding aan de sectie door het voorbereiden en leiden van de sectievergaderingen. Je bewaakt de opvolging van acties, faciliteert een goede besluitvorming en motiveert en enthousiasmeert de sectieleden. Je vertegenwoordigt de sectie B&T tijdens de vergaderingen van de Smalle Commissie (de voorzitters van alle secties). De sectie werkt onder verantwoordelijkheid van de Coördinator Koersvakanties van de JBGG.

Jouw Profiel:

  • Je hebt (bij voorkeur) ervaring met het leiden van Koersvakanties en een hart voor jongeren
  • Je hebt kwaliteiten om de sectie aan te sturen, vergaderingen voor te bereiden en leiden en het totaal overzicht te behouden
  • Affiniteit met, visie op en/of ervaring met toerusting en (organiseren van) trainingen
  • Je bent een organisator en een praktische, enthousiaste aanpakker
  • Je vindt het leuk om mee te denken over beleid, visievormend bezig te zijn en bent initiatiefrijk en creatief.
  • Je bent beschikbaar voor circa 6 vergaderingen (avond) per jaar met de sectie, 6 met de Smalle Commissie en de verschillende activiteiten die B&T organiseert. Daarnaast doe je thuis het nodige voorbereiding- en uitvoerende werk.

Interesse?

Neem voor meer informatie of om je interesse kenbaar te maken contact op met Evelien Beens, huidige voorzitter sectie Binding en Toerusting. E-mail: evelien@famabeens.nl of telefoon: 06 46 32 82 58.

832