Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Commissielid worden bij Koers-vakanties

Commissie

De commissie Koers-vakanties bestaat uit verschillende secties ( totaal ruim 50 vrijwilligers) en voor onderstaande secties zoeken we versterking:

Sectie Bezinning :     2 Sectieleden 

Deze sectie verzorgt ieder seizoen het schrijven van de Bijbelstudies en de Stille Tijd Waaiers. Daarmee verzorgen de belangrijke basis van Koers-vakanties. Voor dit mooie werk zoeken we nieuwe vrijwilligers die zich de Bijbeslstudiemethode eigen willen maken   (of al bekend mee zijn) en voor de verschilllende leeftijdscattegorieen mee willen schrijven. Bekijk online de meest recente versie en klik hier.

Sectie Koers-Xtra :    1 Sectielid 

Deze sectie is verantwoordelijk voor de Koers-Xtra vakanties voor jongeren die net iets mee begeleiding of ruimte nodig hebben. Denk hierbij aan jongeren met lichte beperkingen als iets lager iq, autisme e.d. Je bent bekend met deze doelgroep maar hoeft geen ervaring te hebben met het leiden van een kamp. Je bent geduldig, legt graag iets een keer extra uit. De sectie boekt de juiste oorden voor deze doelgroep. Met elkaar zorg je voor het werven en koppelen van stafleden, achteraf evalueren jullie de vakantie per jongere.

Sectie PR & Communicatie :    Geen vacatures

Deze sectie is verantwoordelijk voor alle zaken die te maken hebben met PR en communicatie:

 • Het uitbrengen van ons Koers-magazine
 • Ontwerpen van adverttenties
 • Beheren van de contentkalender sociale media
 • Schrijven van alle teksten
 • De regie voeren over alle interne en externe comminicatie
 • Bewaken uitstraling website

Sectie Worldwide :     2 Sectielieden

Deze sectie organiseert de de buitenlandse Koers-vakanties. Dat betekent een grote diversiteit aan werkzaamheden en taken; oorden boeken, vluchten boeken, auto's huren, ferry's boeken. Mogelijke activiteiten ter plaatse in kaart brengen. Deze boeiende functie is uitdagend en biedt kansen om een positieve bijdrage te leveren aan dit mooie werk.

Sectie Kinderkampen :     1 Sectielid

Deze sectie organiseert de kinderkampen. Zij maken een jaarbegroting, boeken oorden, delen stafleden in, zoeken leuke activiteiten die in de buurt van het oord gedaan kunnen worden. Begeleiden 1e jaars stafleden. De verschillende taken worden binnen de sectie verdeeld.

Sectie Screening :     1 Sectielid

Deze sectie is verantwoordelijk voor het beoordelen van de bijzonderheden die deelnemers opgeven. Er kunnen lichamelijke of psychische problemen zijn waardoor het niet mogelijk of wenselijk is dat betreffende deelnemers met dat kamp mee gaan. Ook is het belangrijk om te wegen of de zwaarte en hoeveelheid bijzonderheden in een groep niet te veel / groot is om goed te kunnen functioneren als staflid. Kandidaten uit het professionele werkveld van de hulpverlening zijn zeer welkom.

Sectie Staven :     1 Sectielid

Deze sectie is verantwoordelijk voor het werven en selecteren van voldoende en goede stafleden. Zij doen intake gesprekken, coachen stafleden op kamp indien nodig. Tevens zorgen zij er voor dat aangemelde stafleden bij een kamp worden ingedeeld.

 

Wat ga je doen?

 • Voorzitters geven leiding aan het werk zoals hierboven beschreven en vertegenwoordigen de sectie in de Smalle Commissie.
 • Sectieleden zijn verantwoordelijk voor een deel van de taken welke in onderling overleg worden verdeeld.
 • De data analist zal dienstbaar zijn aan het geheel van de commissie en valt onder verantwoordelijkheid van de coordinator.
 • Je levert een belangrijke bijdrage aan het werk en doelstellingen van Koers-vakanties.

Wat biedt het jou?

 • Je werkt in een enthousiaste commissie van ruim 50 vrijwilligers samen.
 • Je zet jouw talent in, om jongeren te bereiken met de Bijbelse boodschap.

Vragen of interesse?

Ben jij belijdend lid van de Gereformeerde Gemeenten en heb je vragen of interesse? Neem snel contact op met Jaco Stuut via nj.stuut@jbgg.nl of via (06) 1437 9893. Indien je direct wilt sollicteren, ziet de procedure er als volgt uit:

 • Mail je CV en een korte motivatie waarom je deze functie graag zou willen invullen naar bovengenoemd adres en vermeld daarbij 2 referenties, waarvan 1 kerkelijke.
 • De reacties op functies voor sectielid zullen binnen de sectie en de voorzitter worden bekeken en uitgenodigd voor een (online) gesprek. Bij een positieve aanbeveling volgt een kennismakinsgesprek op kantoor in Woerden en zal de vrijwilligersovereenkomst worden getekend.
 • De reacties op functies voor voorzitter worden door de coordinator bekeken en volgt er gesprek met hem en 1 of 2 sectieleden. Bij positieve referenties en wederzijds instemmen, zal de vrijwilligersovereenkomst worden getekend.

Past het niet bij jou?

Wil je graag vrijwilliger van de Jeugdbond worden maar is dit niet wat je zoekt? Kijk hier voor de andere vacatures. Denk jij dat je ons iets te bieden hebt wat er (nog) niet bij staat? Neem dan zeker even contact op via info@jbgg.nl of via (0348) 489948.

1175