Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Sorteer op
Weergave
Toon102030

Bijbelstudie

 • Ruth -1

  Toeval bestaat niet

  Ruth is een prachtig Bijbelboek. Een juweel. De Heilige Geest van God heeft het ons gegeven. En jij mag het hebben. Een ontroerend boek. Nee, toeval bestaat niet. Echt niet. Want de Heere zorgt en leidt alle dingen. En, wat in het klein geldt, geldt ook in het groot. God zorgde voor de toekomst van Noami en Ruth. Hij zorgde ook voor de grote toekomst in Zijn Zoon, Jezus Christus, als Zaligmaker van Zijn volk. 

  Meer informatie >
  € 4,95
  Bestellen
 • Micha.png

  Micha

  Micha profeteerde tijdens de regering van Jotham, Achaz en Hizkia en was een tijdgenoot van de profeet Jesaja. Het was geen beste tijd. De armen werden
  onderdrukt, de beeldendienst werd weer ingevoerd, de afgod Baäl werd vereerd en men offerde kinderen aan de Moloch.
  Valse profeten verdoezelden de zonde en gaven een veel te rooskleurig beeld. Het algemene streven was niet veel meer dan goedkoop plezier, werelds genot. Het motto was: Pluk de dag. Er was niet veel ruimte voor ernst en aan de dood dacht men zo min mogelijk. Gods straf kon niet uitblijven. Micha was geroepen om de zonden aan de kaak te stellen en de oordelen Gods te verkondigen. Gelukkig had hij ook een boodschapvan genade en kon hij een betere tijd beloven.

  Meer informatie >
  € 4,99
  Bestellen
 • Maleachi

  Maleachi

  Maleachi is de laatste van de twaalf kleine profeten. Zijn bijbelboek vormt de afsluiting van het Oude Testament. Het is uniek vanwege zijn vorm. Een twistgesprek of dialoog tussen God en degenen die onbewogen zijn onder Zijn Woord, of zelfs tegenstanders van de Heere zijn geworden.

  Maleachi twistte met zowel 'gewone' mensen als priesters. In zijn woorden klinkt grote zorg door over hun ontrouw. Hij wijst in zijn profetie hen, maar ook ons, op de naderende 'dag des Heeren'. Dat is de tijd van het oordeel voor allen die zich hebben misdragen, maar ook een tijd van troost voor degenen die de Heere vrezen.

  De Serie Kleine Profeten wordt uitgegeven in samenwerking met uitgeverij Den Hertog. Ieder deeltje is opgezet volgens een vast stramien.

  Meer informatie >
  € 4,99
  Bestellen
 • BS21

  Amos

  Amos profeteerde in de tijd van het verdeelde koninkrijk. De verwoesting van het tienstammenrijk was dichtbij, maar daarvan was door de grote welvaart nog weinig te merken. Toch wees Amos op afgoderij en onrecht, dat irriteerde het volk. Dit bijbelboek valt op door zijn schoonheid in de prachtige beeldspraak. Daarbij maakte Amos vaak gebruik van beelden uit de natuur. En uiteindelijk wijst ook deze profeet ons op de genade die in Christus wordt geopenbaard.

  De Serie Kleine Profeten wordt uitgegeven in samenwerking met uitgeverij Den Hertog. Ieder deeltje is opgezet volgens een vast stramien.

  Meer informatie >
  € 4,99
  Bestellen
 • BS13

  Jona

  Jona preekte en leefde ongeveer veertig jaar voor de verwoesting van Samaria door de Assyriërs. Als profeet van de Heere moest hij Gods boodschap gaan brengen in Ninevé. Hij wilde niet naar deze grote stad. God echter bracht Jona in Ninevé. Opdat Zijn goedheid zou blijken, ook onder de heidenen.
  Het boek Jona is een klemmende oproep tot bekering. In de persoon Jona wijst het heen naar Christus. Zoals Jona drie dagen en drie nachten in de vis was, zo heeft ook de Heere Jezus in het graf gelegen. Het boek Jona is eveneens een heenwijzing naar Pinksteren. Het heil zal uitgaan naar alle volken. De bekering van Ninevé is daarvan een voorteken. Zo is het boek Jona Gods heilsboodschap in een verloren wereld.
   

  Meer informatie >
  € 4,99
  Bestellen
 • +12.JPG

  De profeet Elia (+12)

  Door middel van deze bijbelstudies gaan jullie nadenken over het leven en werk van de profeet Elia. En ook al leefde Elia vele eeuwen geleden: toch kunnen we veel van hem leren. Waarschijnlijk zal het je opvallen dat zijn tijd best lijkt op onze tijd. 

  Het bijbelstudieboekje is ook verkrijgbaar voor +16 en +19.

  Meer informatie >
  € 2,95
  Bestellen
 • +16.JPG

  De profeet Elia (+16)

  Door middel van deze bijbelstudies gaan jullie nadenken over het leven en werk van de profeet Elia. En ook al leefde Elia vele eeuwen geleden: toch kunnen we veel van hem leren. Waarschijnlijk zal het je opvallen dat zijn tijd best lijkt op onze tijd. 

  Het bijbelstudieboekje is ook verkrijgbaar voor +12 en +19.

  Meer informatie >
  € 2,95
  Bestellen
 • +19.JPG

  De profeet Elia (+19)

  Door middel van deze bijbelstudies gaan jullie nadenken over het leven en werk van de profeet Elia. En ook al leefde Elia vele eeuwen geleden: toch kunnen we veel van hem leren. Waarschijnlijk zal het je opvallen dat zijn tijd best lijkt op onze tijd. 

  Het bijbelstudieboekje is ook verkrijgbaar voor +12 en +16.

  Meer informatie >
  € 3,95
  Bestellen
 • Gideon_plus16

  Gideon de twijfelaar die overwon (+16)

  Gideon, een man die twijfelt maar toch overwon. In Hebreeën 11 wordt Gideon ook genoemd als geloofsheden. Twijfel is zonde tegen de Heere Heere. Gideon maakte zich er ook schuldig aan, maar de Heere gaf hem geloof om dit te overwinnen.

  Meer informatie >
  € 2,95
  Bestellen
 • BS_Plus16

  De discipelen van de Heere Jezus (+16)

  De Heere Jezus heeft 12 mannen bijzonder geroepen en hen een bijzondere taak gegeven. Ondanks dat deze mannen allemaal geroepen waren tot het volgend van de Heere , waren ze toch erg verschillend van elkaar. Je ziet dit aan hun afkomst, aan hun karakter, aan hun taken, maar ook aan hun omgang met de Heere Jezus

  Dit Bijbelstudieboekje is verkrijgbaar voor +16 en +19.  

  Meer informatie >
  € 2,95
  Bestellen
 • JB15

  Om het hart van de kerk

  Dit boekje geeft een praktische en pastorale toelichting op de Dordtse Leerregels. Ds. C. Sonnevelt brengt de betekenis van dit Belijdenisgeschrift dichtbij jongeren en jong-volwassenen. De Dordtse Leerregels blijken ook nu nog verrassend actueel. Het gaat om het hart van de kerk. Toen en nu. Het boekje bevat vijftien studies met gespreksvragen. Geschikt voor persoonlijk gebruik, maar ook als studiemateriaal voor catechese, jeugdwerk en studiekringen.

  Meer informatie >
  € 7,00
  Bestellen
 • BS07

  Nochtans vreugde

  Negen bijbelstudies met gespreksvragen over de profeet Habakuk. Gesproken wordt over zijn last en pleitgrond, Gods oordeel en heerlijkheid en de Heere zijn sterkte!

  Meer informatie >
  € 8,00
  Bestellen
226