Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Donderdag 14 november 2019

tim-marshall-173957-unsplash

God is barmhartig

Lees dit eerst

Jona is een profeet van God. Hij krijgt de opdracht om naar Ninevé te gaan. Hij wil dat niet. Ninevé is de stad van de vijanden van Israël. Uiteindelijk gaat Jona toch. Hij moet wel, daar zorgt de Heere voor.

Zelfs een storm en een vis zijn Hem gehoorzaam om Zijn ongehoorzame knecht weer terug te brengen. Als hij het oordeel van God preekt in Ninevé, heeft zijn prediking vrucht. Heel de stad bekeert zich. God is barmhartig en voert het oordeel niet uit.

Lezen

Jona 4:1-11

Vragen

• Wat lees je over Jona en wat lees je over de Heere?
• Waarom is Jona boos en hoe laat de Heere zijn barmhartigheid zien?
• Hoe denk jij over God? Lijk je daarin op Jona?

Om te onthouden

Jona is boos omdat God het oordeel niet uitvoert over Ninevé. Hij is boos, omdat hij al wel dacht dat God genadig en barmhartig zou zijn als de mensen zich bekeren. Want zo is God! Dat wist Jona, toch is hij er niet blij mee. Hij ziet het liefst dat heel de stad wordt verwoest. Het zijn immers de vijanden van Israël. Jona gaf meer om een boom dan om een stad met heel veel zielen, maar God laat hem zien dat Hij barmhartig is. Bij God telt elke mens. Hij ontfermt zich over een grote stad, waarin ook veel kinderen wonen. Soms denken wij dat wij barmhartiger zijn dan God. We roepen God tot verantwoording bij grote rampen, maar vergeten Zijn grote goedertierenheid. Iedere dag weer opnieuw laat Hij dat zien. Opdat wij ons ook bekeren, en tot Hem komen met berouw over onze zonde en Hij ons genadig zij om Jezus’ wil.

933