Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Lezen van de Bijbel

Het lezen van de Bijbel is voor een christen net zo belangrijk als eten en drinken. Het is heel belangrijk dat je voor Bijbellezen de tijd neemt. Als je snel en oppervlakkig leest, dringt de boodschap niet tot je door. De Heere Jezus zegt: Onderzoek de Schriften, want die zijn het die van Mij getuigen (Johannes 5:19). Met andere woorden: als je Gods Woord biddend onderzoekt, wil de Heere je oog openen voor de Zaligmaker van zondaren. In de Bijbel gaat het over Hem, opdat ook jij in Hem mag geloven en in Hem het leven vindt. Lees daarom altijd biddend om de leiding van Gods Geest de Bijbel. Dat is het allerbelangrijkste. Want alleen Hij kan je echt leren om de Bijbel te begrijpen. Om je op weg te helpen, vind je hieronder een aantal handvatten voor persoonlijk Bijbellezen.

God spreekt tot je door de Bijbel

  • Lees iedere dag uit de Bijbel
  • Bid om het licht van de Heilige Geest
  • Luister als een leerling naar Gods Woord

Lees de Bijbel

  • Gebruik een Bijbelrooster of dagboek
  • Lees de Bijbel van begin tot eind
  • Kies korte stukjes

Stel vragen aan de tekst    

  • Wat staat er?
  • Wat betekent het?
  • Wat betekent het voor mij?

Deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in Zijn Naam

Johannes 20:31

896