Annuleren

Zoek hier binnen onze website

BLOG: Bidden onder druk?

COLUMN

Daniël wil liever de leeuwenkuil in dan de binnenkamer uit”, zo schrijft ds. F. Bakker in zijn boekje Gebedsgestalten. Daniël bidt drie keer per dag en laat zich dat niet ontnemen. Hoe vaak bidden wij?

Ik bedoel natuurlijk niet voor en na het eten, maar persoonlijk, alléén. Het is nodig om tijdens je leven met God alléén te zijn en persoonlijk met Hem om te gaan. Aan het einde van je leven sta je ook alléén voor God. Niet met je vrienden of je ouders, hoe lief die je ook zijn. Daarom moeten we de Heere leren kennen en met Hem leven.

Er zijn onderwerpen waar je niet zo gemakkelijk over schrijft. Voor mij hoort bidden daarbij. In de Bijbel wordt er veel over gezegd. Er zijn ook veel goede boekjes over geschreven. Dat is het probleem niet. Maar, wat komt er van mijn bidden terecht? Hoe is mijn gebedsleven? Zelfs als je de Heere kent, kan de behoefte om te bidden bijna helemaal verdwijnen. Dat klopt niet, maar het gebeurt.

Bidden is als ademen. Ademen is absoluut nodig om te leven. Het is ook kwetsbaar. Zonder zuurstof is er geen leven en word je benauwd. Zo is het ook als je gebed verflauwt. Hoe komt het dat ons persoonlijk gebed zo snel onder druk staat? Wat komt ertussen? Mijn zonden, de wereld, de drukte, de satan met zijn gevallen engelen. Denk ook aan sociale media, mobieltjes, het razende tempo van ons leven en ons gebrek aan rust, stilte en concentratie.

Daniël gaat zijn binnenkamer niet uit. Ik durf me niet met hem te vergelijken. Lijk ik vaak niet veel meer op Simson dan op Daniël? Veel drukte, veel zonden… en af en toe een gebed? Van Simson staan er maar twee gebeden in de Bijbel, in zondige omstandigheden: als hij na een overwinning sterft van de dorst en als hij blind in de tempel van Dagon staat. De HEERE laat Simson niet vallen, maar laat Zich verbidden. Simson bidt zijn laatste gebed, overwint en sterft.

Daniël staat in het oordeel alleen voor Daríus, maar krijgt als bescherming Gods engel bij zich in de leeuwenkuil. Als hij na een lang leven op zijn sterfdag persoonlijk voor God staat, is er de Borg Die hem bij God thuis laat komen. Simson ervaart op zijn sterfdag hetzelfde. Twee zondaren, met een totaal verschillend gebedsleven, ontvangen genade. Moedgevend, toch?! Het maakt duidelijk dat de Voorbidder Christus en Zijn verdiensten bepalen hoe ik voor God zal staan. HEERE, leer mij bidden, leer mij leven en leer mij sterven. Om Jezus’ wil. Amen

Paul Eikelboom

289