Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Blog: Bijbel in gewone taal

bible-1960635_1920

“Waarom maken ze de Bijbel eigenlijk twee keer zo dik, om ervoor te zorgen dat je het begrijpt?” Hij doelde op de dikte van de Bijbel met uitleg. Het gesprek ging over de taal van de Bijbel en in de kerk, die hij te moeilijk
vond. Voor mij zat een praktische kerel van begin twintig. Lezen zal niet zijn hobby zijn. Begrijpend lezen kost hem moeite.

Een goed antwoord voor deze jongen heb ik niet. De Bijbel met uitleg was nodig, want de taalkloof tussen de Statenvertaling en de leefwereld van nu is groot. Jongeren krijgen meer dan eens te horen dat ze de Bijbel best wel kunnen begrijpen, als ze er maar moeite voor doen. “Als je een moeilijke tekst moet lezen
voor je opleiding, lukt het je ook.” Ik vind dat heel ongemakkelijk, want dat is geen antwoord, maar een ontwijking van de vraag naar verstaanbaarheid.

Waarom hebben wij geen Bijbel in gewone taal die iedereen kan lezen? Dat was vijfhonderd jaar geleden toch het streven van de Reformatie? Jongeren mogen van mij deze vragen stellen. Maar het antwoord begint dan nooit bij hún houding en desinteresse, maar bij óns eigen onvermogen en ónze schuld. We moeten het probleem niet bij hén neerleggen.

Er is echter nog een dieper probleem. Het probleem is dat wij onbedoeld de Bijbel als een papieren werkelijkheid voorstellen. Zou het kunnen zijn dat  jongeren de Bijbel links laten liggen, omdat ze niets van de Bijbelse boodschap terugzien in het leven van echte christenen?

Samen met jongeren de Bijbel lezen, hen leren om te zien wat er staat, dat te begrijpen en toe te passen vraagt niet om een makkelijke houding van: “Doe jij nu maar eerst je best”. Ook het geven van allerlei boekjes en hulpmiddelen, hoe waardevol ook, schiet te kort. Dat is namelijk het manco van onze tijd: we zijn zo
individueel. Laten we het samen doen met jongeren.

Laten we ook voor de Heere onze schuld belijden. “Heere, komt het door mij en door mijn geesteloze leven dat jongeren de Bijbel niet lezen? O, wek in mij door de kracht van Uw Geest leven en maak mij tot een wandelende Bijbel.” Want, een leven met de Heere, dat zichtbaar wordt in onze omgeving, is voor jongeren
de beste Bijbel in gewone taal.

Dirk-Jan Nijsink

289