Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Blog: De kracht van verhalen

BLOG LEIDINGGEVENDEN

Een bijeenkomst kan lang duren, maar met een boeiend verhaal doe je iedereen een plezier: kinderen, jongeren en de volwassenen die erbij zitten evengoed. Naar het verhaal bij een Kerst- of Paasviering zitten niet alleen de kinderen muisstil te luisteren.

Als de dominee ‘voor de kinderen’ een kort verhaaltje vertelt, spitsen ook de volwassenen hun oren. En ook als er tijdens een lange autorit een spannende verhalen-cd op staat, wordt er door iedereen meegeluisterd.
Verhalen voeren ons even mee uit het ‘hier en nu’. Naar een warme, door de zon verzengde stad in het land van de Bijbel. Of naar een stormachtige dag enkele honderden jaren geleden, in ons eigen kikkerlandje. Of naar een land ver bij ons vandaan, waar we zelf niet zo gauw zullen komen, maar waar we door het verhaal toch een kijkje nemen. De verhalen gaan over mensen zoals wij. Met dezelfde verlangens, zorgen, blijdschap en teleurstellingen. We gaan in hun schoenen staan en identificeren ons met hen. Daarom doet hun verdriet ons pijn en zijn we opgelucht als het voor de hoofdpersoon goed afloopt.
Dat is de reden waarom een Bijbelverhaal zo’n uitmuntend middel blijft om Gods Woord door te geven. De hoop van de blinde man die tot Jezus om ontferming roept, beleven we mee en herkennen we wellicht. Wat een blijdschap, als Jezus hem ziet en geneest! Maar we horen ook hoe de rijke jongeling door Jezus wordt bestraft, omdat hij het belangrijkste, de liefde, miste. Ja, zo is God. Verhalen vormen ons beeld van Wie God is en wie wij zijn. Ze houden ons een spiegel voor, geven ons onderwijs, troost en hoop. Vaak maakt de verteller er nog een mooie toepassing bij, maar niet zelden beginnen de kinderhoofden dan te draaien. Want eigenlijk hadden ze het al begrepen. Dat is de kracht van een goed verhaal. Laten we er zuinig op zijn! 

Gertrude de Regt

289