Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Blog: Een nieuwe Boodschap

BLOG LEIDING

Dinsdagavond; kooravond. Ik kijk er elke keer weer naar uit, een vast ontspanningsmoment in de week. Tenminste, als er op het werk toch niet een afspraak tussendoor komt. Koor betekent voor mij gezelligheid, vrienden ontmoeten en muziek maken. 

Zingen is ontspannend, maar met zingen kun je ook een boodschap doorgeven. God heeft ons de gave van het zingen gegeven. Hij heeft dit bedoeld tot eer van Hem. Wij zingen vaak tot onze eigen eer. We focussen ons op de techniek, zuiverheid en een goede klank.

Maar gelukkig is onze bevlogen en enthousiaste dirigent hier niet alleen tevreden mee: ‘Zing de tekst zó dat het voor de luisteraars een nieuwe boodschap bevat’. Hij moedigt ons, als zangers, aan om de bekende woorden van Psalm 46 tot leven te laten komen. ‘God is een toevlucht voor de Zijnen; Hun sterkt’, als zij door droefheid kwijnen.’

Het zijn overbekende woorden, de meeste mensen kunnen deze psalm uit hun hoofd zingen. Maar toch zit in elk bekend woord weer opnieuw de Boodschap van Gods Woord, een nieuwe Boodschap.

Zing alsof je iets nieuws zingt, deze woorden blijven mij bij. Is dat ook niet hoe wij bij onze jongeren de boodschap van Gods Woord moeten brengen? Veel Bijbelgedeelten klinken jongeren bekend in de oren. Ze kennen de Bijbelverhalen van jongs-af-aan. Ze hebben verschillende teksten uit hun hoofd geleerd op catechisatie. Maar begrijpen ze ook de boodschap van deze tekst? Begrijpen ze wat ze geleerd hebben? Breng deze eeuwenoude Boodschap alsof het een nieuwe Boodschap is. Laat jongeren elke keer weer ontdekken hoe de Heere tot hen spreekt door de Bijbel. Vertel jongeren wie de Heere is, alsof ze het voor het eerst horen. Laat de Boodschap van zonde en genade tijdens elke JV-avond klinken.

Ook tijdens deze kooravond klinkt Gods Woord weer. We hopen deze psalm binnenkort tijdens een concert uit te voeren. Ik hoop dat de luisteraars niet alleen zullen luisteren naar de muziek maar vooral naar de woorden.

De HEER’, de God der legerscharen,
Is met ons, hoedt ons in gevaren.
De HEER’, de God van Jakobs zaad,
Is ons een burg, een toeverlaat.

  • Aline van de Maat 
289