Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Blog: Indringende roepstem

2018-09 BLOG LEIDING

Alles wat zich herhaalt, kan sleur veroorzaken. Zelfs de tweewekelijkse JV-avond. Je doet zeker wel je plicht, maar ben je nog echt bewogen om het heil van je jongeren? Of wordt het dan allemaal wat gewoontjes?

Het plotselinge overlijden van Rhodé Zondag op maandag 16 april heeft ons allemaal geschokt. Wat een aangrijpende slag voor de familie Zondag. Wat een indringende roepstem voor kinderen en jongeren. Ons leven is kwetsbaar en broos. Het kan ‘zomaar’ worden afgesneden. Die boodschap klonk ook door op de -12 en +12 Bondsdagen, die gehouden werden op de dag van haar begrafenis. Zo bereikte deze ernstige roepstem duizenden kinderen en tieners.

Dat laat ook iets zien van het belang van het jeugdwerk. We hebben een boodschap voor hen. De belangrijkste boodschap die er is. Ze zijn elke dag in gevaar. Zelfs in gevaar om eeuwig verloren te gaan. Dat moeten ze weten. Dat moet hen aangrijpen. Kinderen en jongeren zien vaak nog een heel leven voor zich. Ze hebben dromen en idealen. Dat hoort bij hun levenslust. Maar er is een boodschap van ernst, die we voortdurend terugvinden in de Bijbel. Die moet niet alleen hen, maar allereerst onszelf aangrijpen. Dan mogen we hen op het hartdrukken: wij hebben hier geen blijvende stad (Hebr. 13: 14a). Dat is wel gebleken. Ook jongeren van veertien kunnen plotseling sterven.

Maar in de Bijbel klinkt óók een heerlijke boodschap van hoop en verwachting. Want dwars door alle ernst, verdriet en pijn heen gloort het licht van het heil in Christus. Het is de rode draad van het genadeverbond, die telkens weer zichtbaar wordt in het Woord van God. Wat geeft het een troost als je ziet dat de HEERE ook in 2018 die rode draad doortrekt, in het leven van jonge mensen. In Zijn onvoorstelbare genade zoekt God hen op en schenkt ze de zaligheid. Die vriendelijke en liefdevolle boodschap moet klinken. Dat was voor ds. W.A. Zondag een belangrijke motivatie om zelf in de rouwdienst te preken. Dat moet ook voor ons een belangrijke motivatie zijn om kinderen en jongeren te vertellen van een Zaligmaker, Die gewillig is om jonge zondaren zalig te maken.

Dat besef bevrijdt van alle sleur. Het mag juist verwachting geven dat het zaad Hem zal dienen. Verwachting van God. En van Zijn verbond.

 

Laurens Kroon

289