Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Blog: Jezus liep langs

BLOG JONGEREN

“Jezus liep net langs”, meldt een vriend als ik hem aan de telefoon heb. Ik heb maar een enkele seconde nodig om te realiseren wat hij bedoelt. Toch blijf ik even stil. “Wie is Jezus?” vraag ik hem dan. Nu is hij even stil.

“Ik weet zijn naam niet.” Even blijft het stil, daarna schakelen we over op een ander onderwerp. Het klinkt als een wonderlijk gesprek dat je misschien niet begrijpt. Jezus die langsliep? De vriend aan de andere kant van telefoon was in Dordrecht, kort voor Pasen. Alles werd opgebouwd voor een groot evenement. The Passion, de passie, Pasen. De organisatie boeide hem enorm, mede omdat veel ongelovigen in aanraking komen met het Paasverhaal. Dat intrigeerde ons beide. Maar de diepte van wat Pasen is, missen we bij zo’n evenement. Zijn lijden is niet te vangen in een (pop)liedje of in een spectaculair eigentijds verhaal. Echt Pasen vieren doen hij, jij en ik op een andere manier. Maar zijn woorden blijven me bij. “Jezus liep net langs.” Deze woorden doen me denken aan de afgelopen Paasdagen en aan alle zondagen, waarop de Heere Jezus in de prediking wordt voorgehouden. De Heere komt dan langs in het gewaad van Zijn Woord.
De echte Jezus is opgestaan en heeft betaald. Hij wil jou nog genadig zijn. Ken jij Zijn Naam? 

“Vraagt gij Zijn naam? Zo weet,
dat Hij de Christus heet,  Gods eengeboren Zoon,
Verwinnaar van de troon:
de zeeg’ is ons beschoren!”

Antonet van Tilburg

289