Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Blog: Kinderen verhinderen

BLOG.jpg

Een kerkdienst, een aantal weken geleden. Eentje vanaf de bank, terwijl ik op temperatuur werd gehouden door de knusse warmte van de brandende houtkachel. Het kostte mij geen moeite om mijn aandacht erbij te houden en dat is geen vanzelfsprekendheid in deze omstandigheden. Het was een preek over kinderen en dat sprak mij aan.

Ik zit op de pabo en loop twee dagen in de week stage. Ik help kinderen met hun knutselwerkjes, leer nieuwe letters aan en laat hen kennismaken met het rekenstelsel. 

Ik vertel Bijbelverhalen. Tijdens dit meest waardevolle moment van de dag, voel ik mijn verantwoordelijkheid sterk. Als ik om me heen kijk, zie ik vierentwintig kinderen op hun kleine stoeltjes in de kring zitten. Sommigen wachten keurig met hun armen over elkaar, tot ik begin met vertellen. Anderen zitten bijna op z’n kop op hun stoel of vertellen elkaar nog snel dat ze stoere schoenen aan hebben vandaag. Als ik begin met vertellen, wordt het stil en richten alle ogen zich op mij. Terwijl ik probeer om het Woord van God heel dicht bij de kinderharten te leggen, voel ik mijn grote verantwoordelijkheid.

Ik zie het voor me. In een plaatsje in Judea, aan de overkant van de Jordaan zie ik kinderen, klein en groot. Aan de hand van vader en moeder, sommigen gedragen. Anderen rennen alvast vooruit. Ze zijn meegenomen door hun ouders. Ze gaan naar Jezus toe. Maar als ze daar aankomen, staan discipelen gereed om hen terug naar huis te sturen. Nee, dit keer geen farizeeën. De volgelingen van Jezus houden kinderen tegen om naar Hem te gaan! Dan klinkt de stem van Jezus, bestraffend tot Zijn discipelen. De kinderen roept Hij, met een stem vol liefde. Teder slaat Hij Zijn armen hen heen. Hij legt Zijn handen op de kinderhoofdjes, zegent hen.

Ik zie mezelf zitten, met de kinderen om me heen. Ook tot mij komt de opdracht: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet. Ik heb veel liefde voor kinderen, maar er is meer nodig. Ik heb de zegenende handen van de Heere Jezus nodig.

“Wilt U luisteren wat ik vraag? Een nieuw hartje wil ik graag.”

Matanja van Koeveringe

289