Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Blog: Kinderkunst

2018-12 BLOG LEIDING

Een tijdje geleden was ik in de Sint-Jan in Gouda. We kregen een rondleiding langs de Goudse glazen, de enorme gebrandschilderde ramen in de kerk. Het is een wonder op zich dat die er nog zijn, vertelde de gids. In de oorlog zijn ze, in onderdelen verpakt in kisten, verstopt op allerlei plekken in de omgeving, zodat ze niet geschonden konden worden door het oorlogsgeweld. Wat een operatie moet dat geweest zijn. Nu staan ze weer op hun oude plek en vertellen ze hun kleurrijke verhaal.

Kunst in de kerk. Daar wordt in onze kring vaak wat ambivalent over gedacht. De overtuiging dat God niet door ‘stomme beelden’ gediend kan worden, maakt dat we terughoudend zijn in het toepassen van kunst. Het Woord staat - terecht - centraal. De Heere Jezus heeft Zelf Zijn discipelen de opdracht gegeven om het Evangelie te prediken. Toch kun je in veel kerken wel een vorm van toegepaste kunst vinden. Bijbelse symboliek die verwerkt is in ramen of andere elementen in de kerk. Door mensen die van hun Schepper gaven hebben gekregen om dit te maken. De schoonheid daarvan spreekt een eigen taal. Net als de bloemen, de vogels en de hele natuur Gods grootheid verkondigt.

‘Ere Wie ere toekomt’. Dat was het thema van de Jeugdwerkdag op 1 juni. We dachten samen na over hoe God geëerd kan worden door Bijbellezen, bidden en zingen. Maar in de workshops was ook aandacht voor een andere manier om God te eren: door wat je handen maken. Laten we kinderen en jongeren stimuleren om ook die talenten te gebruiken. Naar aanleiding van een Bijbelverhaal werkelijk iets moois maken met steen, klei, metaal of verf kan voor jongens èn meiden een boeiende uitdaging zijn. Dan wordt creativiteit zoveel meer dan een ‘knutselwerkje’. We hopen dat we jullie geïnspireerd hebben om dit met je club te gaan doen. Wie weet, wordt de zaal of de hal van de kerk binnenkort dan gesierd met kinderkunst!

Gertrude de Regt

289