Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Blog: Leg het me uit

BLOG LEIDING

Als leidinggevende van een vereniging heb je één van de mooiste taken die je kunt hebben binnen je kerkelijke gemeente. Of je nu de -12 club doet of de +16 vereniging, je trekt met jongeren op en dat is een prachtige uitdaging. Een leidinggevende heeft dan ook een hart voor kinderen of jongeren. Als leidinggevende zet je je in voor hen en stel je hun belangen voorop. Je bent betrokken bij hun leven en je verdiept je in waar kinderen en jongeren mee bezig zijn. Maar een leidinggevende heeft ook de taak om de Bijbel uit te leggen en dat is de móóiste taak. De Bijbel is het Woord van God dat Hij ons gegeven heeft. Het Woord waarin Hij ons vertelt van zonde en genade. Deze Boodschap mag jij doorgeven. Naast dat dit de mooiste taak is, is dit ook de moeilijkste taak.  

Je wilt de Boodschap doorgeven zodat kinderen en jongeren de Bijbel begrijpen. Een veel gehoorde klacht van jongeren is dat ze de Bijbel niet begrijpen. Het is te moeilijk, de taal is te ouderwets.  

En wat doen wij dan? Gaan we de taal van de Bijbel aanpassen? Gaan we moeilijke woorden vermijden? Gaan we de Boodschap van de Bijbel aanpassen? 

Laten we bij onze taak blijven, en de Bijbel uitleggen. Leg de woorden en de begrippen die jongeren moeilijk vinden, uit. Leg het zo uit, dat ze begrijpen wat de boodschap is die de Heere voor hen heeft. Gebruik hierbij voorbeelden om de Bijbeltekst uit te leggen. Houd rekening met het begripsniveau van de groep jongeren waar je voor staat. Spreek niet alleen het hoofd aan, zodat ze het met hun verstand begrijpen, maar probeer tot hun hart door te dringen. En vertaal het Bijbelgedeelte naar de praktijk van alle dag.  

Wat een voorrecht dat jij elke verenigingsavond dit Woord mag uitleggen, zodat het Woord een Lamp voor de voet van de jongeren mag zijn en een Licht op hun pad! Het geeft rust te weten dat dit uiteindelijk niet jouw werk is, maar Gods werk.

Aline van de Maat 

289