Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Blog: M/V!

2018 17 BLOG JONGEREN

Er gaat tegenwoordig haast geen dag voorbij of je leest in het nieuws wel iets over 'genderneutraliteit'. Dat gaat over alles wat te maken heeft met het geslacht 'man' en het geslacht 'vrouw'. Met 'genderneutraal' wordt bedoeld dat je het verschil tussen man en vrouw zoveel mogelijk onder het tapijt veegt. “Man? Vrouw? Het doet er niet toe”, zo zegt men dan. Sterker nog, men wil je doen geloven dat er niet zoiets bestaat als 'mannelijk' of 'vrouwelijk'. Men noemt dat 'stereotypen', of 'blauwdrukken' uit een ver verleden.

Nu zal het zeker weleens voorkomen dat iemand man is, maar zich vrouw voelt, of andersom. Dat lijkt me een grote worsteling. Dat laat ik nu even voor wat het is. Ik wil eens de andere kant kiezen: de kant van jongens die zich voluit 'man' voelen en meisjes die zich echt 'vrouw' voelen. Want door alle aandacht die er is voor genderneutraliteit zou het zomaar kunnen dat jij inmiddels denkt dat het ongezond is dat je je als man 'man' voelt en als vrouw 'vrouw'. Het is juist heel gezond! 

De duivel wil je hersenspoelen door onze tijdgeest. Hij wil je doen geloven dat verschillen tussen man en vrouw niet bestaan, of dat ze onzinnig zijn. Het tegendeel is waar. Verschillen tussen man en vrouw zijn zo oud als de schepping. Ontkennen dat er zoiets is als 'mannelijk' en 'vrouwelijk', is een frontale aanval op Gods scheppingsorde. Het is een aanval op de Schepper Zélf. Hij gaf man en vrouw verschillende eigenschappen en verschillende gaven. Voor die verschillen hoef je je niet te schamen. Koester ze! Je mag als jongen dus voluit 'man' zijn en als meisje echt 'vrouw'. 

Wapen je tegen de tijdgeest. Doe dat met Gods Woord. In dat Woord staat geschreven: En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze (Gen. 1:27).

 

Frank van Putten

289