Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Blog: Met hart en nieren

BLOG_LEIDING

We zaten langs de kant. Ons team moest even wachten tot we weer aan de beurt waren om een potje volleybal te spelen. Fanatiek als we waren, wilden we natuurlijk winnen. Helaas stonden we er niet zo goed voor, maar dat mocht de pret niet drukken. Het was vooral gezellig om met twee teams van de vereniging mee te doen aan het toernooi, samen met een groot aantal andere teams uit de gemeente. 

Terwijl wij tijd hadden om even uit te puffen, waren de andere teams fanatiek bezig. Ik knoopte een gesprekje aan met een van onze JV-leden. Altijd gezellig. Hoe het kwam, weet ik niet meer, maar ineens ging het gesprek over belijdeniscatechisatie. Ze volgde de catechisatie. Ik wist dat ze soms vragen had over de kerk, over belijdenis doen. Daarom was ik blij om te horen dat ze toch belijdenis wilde gaan doen. ‘Ja’, zei ze, ‘en dat ga ik doen met hart en nieren.’ Ik keek haar verbaasd aan. Het klonk zo maf. Ja, in hart en nieren een Nederlander zijn, die uitdrukking kende ik wel, maar belijdenis doen met hart en nieren… Ze bedoelde te zeggen dat ze er volledig achter stond.

Toch moest ik er pas weer aan denken. Het is eigenlijk best een mooie uitdrukking. Het is zelfs een Bijbelse uitdrukking. In Psalm 7 staat: Laat toch de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig den rechtvaardige; Gij, Die harten en nieren beproeft, o rechtvaardige God (vers 10). In een woordenboek las ik dat de nieren genoemd worden ‘als zinnebeeld van het innigste van het gemoed’. In ons hart en in onze nieren gaat het dus om het diepste innerlijk van de mens. Daar zijn onze diepste gevoelens en gedachten gevestigd. Wanneer je dus met hart en nieren belijdenis doet, doe je dat met alles wat in je is.

Ik kan er naar uit zien, dat je daar over hoort van jongeren. Soms zeggen ze het misschien krom, maar laten we daar maar door heen prikken en vooral luisteren wat ze te zeggen hebben. Klinkt er iets van het werk van de Heere door? Wat is het mooi om dan leiding te mogen geven en jongeren te wijzen op de Heere Jezus en hen te leiden en te sturen. Dan hoef ik hun hart niet te beoordelen. Want: Ik, de HEERE, doorgrond het hart, en proef de nieren; en dat, om een iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen (Jer. 17:10).

Jaco Pons

289