Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Blog: Nochtans!

sea-1101168_1920

Het is een bekend refrein. Je hoort het in veel varianten. We kijken elkaar eens aan en zeggen: “Tjonge jonge, je hebt gelijk, wat errug. Ja, dat waren nog eens tijden. Nou nou”. En we knikken en gaan over tot de orde van de dag. Het is weer eens gezegd: vroeger was het toch echt beter.

Het valt mij op hoe vaak we in onze gemeenten praten over de ‘teruggang’. Twee voorbeelden van de afgelopen weken: “Weet je hoeveel mensen er vroeger in Rotterdam in onze kerk zaten? En nu nog een handje vol. Het wordt hier allemaal minder”. In een andere gemeente ving ik het volgende gesprek op: “jij zit nu met een handje vol op de jeugdvereniging, maar in mijn tijd gingen we nog met z’n veertigen op kamp. Nee, die tijden komen echt niet meer terug.”

Je zult maar opgroeien in een stadgemeente en bijna wekelijks horen ‘dat alles minder wordt’. Ik heb medelijden met deze jongeren. Het geeft hun het gevoel dat de kerk een sterfhuis is, gedoemd om ten onder te gaan. Het stelt hun voor de vraag of de kerk nog wel een boodschap heeft in deze tijd. Of nog dieper: of de God van de kerk nog wel leeft en een boodschap heeft voor de steden. Het maakt hen onzeker. Moeten zij zich nog aan een kerk binden? Deze lijkt immers een zinkend schip waarbij zelfs de ratten het schip verlaten.

Het past een christen niet om te somberen over de toekomst en zeker niet richting jongeren. Jongeren hebben er niet om gevraagd om in deze tijd op te groeien. Zij hebben gemeenteleden en leidinggevenden nodig die hen aanmoedigen om hun plek in te nemen in de gemeente en die hen op grond van de Bijbel het perspectief bieden dat het ook nu door Gods genade mogelijk is om als christen een tegendraads en zout leven te leiden. Een leven waarbij het niet gaat om bij de grote massa te horen, maar om net als de eerste christenen de Heere met blijdschap en eenvoudigheid te dienen, van huis tot huis.
En zullen we als we ons zorgen maken over de toekomst vooral ook het ‘nochtans van het geloof’ laten klinken? Het gaat goed met de Kerk van Christus. Die heeft toekomst.

Sjaak Jacobse

289