Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Blog: Ontzagwekkend dichtbij

BLOG LEIDINGGEVENDEN

Dit is niet dan een huis van God, en dit is de poort van de hemel! Woorden die Jakob, vol vrees en ontzag, uitriep. In de nacht van Bethel kreeg hij zicht op de hemel. In Bethel sprak God tot hem. Niet een onbeweeglijke God op afstand, maar de God van Abraham en Izak. De God van het verbond.

De God Die in Zijn onbegrijpelijke barmhartigheid Zichzelf de God van Jakob noemt.
Hier spreekt God. Aan deze plaats is de Heere! Hóe ontzagwekkend is deze plek. Een huis van God! Een hemelpoort! De Heilige in het midden van zondaren. Hij komt niet onder ons om te verderven, maar om barmhartig te zijn. Want Hij is geen mens, maar de Heilige in het midden van ons (Hos. 11:9). Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden (Ps. 103:10).

De woorden die Jakob vol heilig ontzag bij Bethel sprak, staan ook op de toegangsdeuren van de St. Pauls Cathedral in Londen. Dit is een huis van God! Die woorden maakten, toen ik daar was, diepe indruk op me. Want waar toont God Zijn heerlijke eigenschappen duidelijker dan in de kerk? Het is de ondoorgrondelijke tegenstelling dat de Heilige ontzagwekkend dichtbij komt. Waar en hoe? In de gemeente. Door de verkondiging. In de aanroeping van Zijn Naam. Wie door genade op deze dingen zicht krijgt, wordt door de Heere Zelf aan deze plek verbonden: Dit is niet dan een huis van God! 

Laten we in het jeugdwerk dít perspectief voor ogen houden. We mogen jongeren inwijden in de gemeente. De plek waar God spreekt. Door Zijn stem worden doden levend, zegt de Bijbel. In de ontmoeting met Hem blijven wij niet dezelfde. Wij vergaan door Zijn toorn, omdat we zondaren zijn. Maar op deze plek mogen we ook horen dat God in Christus mensen als Jakob genadig wil zijn. 

Geloven wij echt dat van de gemeente geldt: Hier spreekt God? Dan weet je dat dit de plek is waar jongeren moeten zijn, want Jakobs God is Dezelfde, om Jezus’ wil.

Dirk-Jan Nijsink

289