Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Blog: Op huisbezoek in Amman

BLOG LEIDINGGEVENDEN.jpg

We rijden met ons busje door de achterbuurt van Amman, de hoofdstad van Jordanië. Het is al wat later op de avond, maar iedereen is nog op straat, inclusief de kinderen. Onze gids, de voorganger van een christelijke gemeente in Amman waar we enkele dagen te gast zijn, wijst in z’n beste Arabisch de weg…

Als we stoppen bij de verblijfplaats van enkele Irakese vluchtelingen, heb ik geen idee meer waar we zijn. Daar, op die onbekende plek in Amman, hebben we een hartelijke ontmoeting met een Irakees gezin dat gevlucht is vanwege het geweld van IS in hun land. 
Deze vluchtelingen worden geholpen door een christelijke gemeente, die door het deputaatschap Bijzondere Noden al enige tijd wordt ondersteund. De hulpverlening aan Irakese vluchtelingen kost uiteraard veel geld en inspanning. Door deze hulp krijgen ze ook een opening om deze mensen het Evangelie te brengen. En daarom zijn wij – enkele deelnemers aan de Koers ontmoetingsreis naar Jordanië – samen met de voorganger op huisbezoek bij dit gezin.

We horen niet alleen een indrukwekkend verhaal van geweld door IS, van vluchten via ‘Koerdistan’ naar Jordanië, van leven tussen hoop en vrees in een vreemd land. We spreken ook over zonde en genade, over schuld en over vergeving. Aan de hand van Ezechiël 36 wordt het gezin gewezen op de noodzaak van een nieuw hart, omdat we van onszelf een stenen hart hebben. Met grote ernst wordt heengewezen naar de Heere Jezus. In Hem is alles te vinden wat wij missen.
We zijn onder de indruk. De boodschap die klinkt, is Bijbels en persoonlijk, op het hart gericht. Dat geeft herkenning, over cultuur- en taalverschillen heen.
De Jeugdbond verbindt jongeren graag aan de eigen gemeente. Dat is de plek die de HEERE hen heeft gegeven. Maar dat wil niet zeggen dat de Gereformeerde Gemeenten de enige, ware kerk is. We belijden met de Apostolische Geloofsbelijdenis: ‘Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen’. Door deze Koers-vakantie naar Jordanië ontdekten jongeren iets van die Bijbelse waarheid. Zomaar, op een onbekende plek in Amman, bij een onbekende familie. Een ontmoeting om nooit te vergeten.

Laurens Kroon

289