Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Blog: Sigarettenpakje

cigarette-box-1313470_1280

Ik zag het sigarettenpakje op weg naar de kerk liggen. Achteloos weggegooid. Waarschijnlijk had iemand meer belang bij de inhoud ervan. En daar lag het dan, mét de bijbehorende onsmakelijke foto erop. Bedoeld om een duidelijke boodschap te laten klinken. Schadelijk! Bracht de boodschap de roker op andere gedachten? Het pakje was wél leeg… Het bracht mij ieder geval wél aan het denken. De boodschap was indringend genoeg. Daar lag het niet aan. Maar het gehoor geven aan de boodschap bleef duidelijk achterwege. Het was een boodschap zonder verwachting. Blijkbaar is er meer nodig om met zo’n hardnekkige verslaving te breken. Het kan je wilskracht niet veranderen. Herkenbaar?

Al mijmerend waren we bijna bij de kerk. Straks klinkt het Woord. De liefelijke fluit van het evangelie. De klaagliederen om bij te wenen. Het leven bij Christus. Zijn liefde voor zondaren. Het oordeel en de dood  wanneer we ons niet bekeren. Maar wat is het ellendig met ons gesteld dat deze indringende boodschap ons ten diepste niet raakt. Zei Jezus het niet: Op de fluit gespeeld maar niet gedanst? Begrafenisliederen gezongen maar niet geweend? Wat kan in mijn leven nu wél het vastzitten aan de zonde doorbreken! Herkenbaar?

Gelukkig heeft de preek, die straks klinkt, een rijke verwachting. Dwars door de werkelijkheid van onze verslaving aan de zonde en aan de wereld heen. Want de Heere spreekt. Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zendt. De Heilige Geest werkt door dat Woord in harten en
levens van mensen. Gods liefde wordt in het hart uitgestort. Gelukkig hoef je het dan niet zélf te doen. Dan gaat het vanzelf. Heere, schenk ook mij de werking van uw Geest.

Arie de Vreugd

289