Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Blog: Slapen in de mast?

BLOG JONGEREN

Soms blijven woorden die iets duidelijk willen maken op een bijzondere manier ‘hangen’. Er kan dan bijvoorbeeld een beeld uit je werk worden gebruikt dat herkenning oproept. Dat kan óók zo zijn met woorden uit de Bijbel.

En dat is best mooi, want dan kan de betekenis van zo’n Bijbeltekst nog meer gaan leven. En je kunt deze betekenis dan ook vertellen aan anderen. Lees bijvoorbeeld de woorden uit Spreuken 23:34: En gij zult zijn gelijk één die…in het opperste van de mast slaapt. Ik weet niet hoe deze woorden bij jou overkomen, maar bij mij spreekt dit zeer tot de verbeelding. Salomo waarschuwt in dit Bijbelgedeelte tegen het misbruik van drank en tegen de verleiding van vreemde vrouwen. Twee zonden die vaak samengaan. En eigenlijk geldt voor alle zonden, de Heere zegt: Niet doen! Anders gaat het niet goed! Als je je op dit gevaarlijke pad begeeft, dan ben je in levensgevaar! Want (ja, de verbeelding!) ik weet uit ervaring dat het topje van de mast op een slingerend schip niet echt dé plek ik waar je gaat liggen slapen. Jona lag in de storm tenminste nog in het ruim te slapen. Al begreep de schipper ook niet hoe hij dát voor elkaar kreeg: Wat is u, gij hardslapende (Jona 1: 6)? Maar in het ‘opperste van de mast’? Je ziet het vast wel voor je. Eén geweldige slinger en…Ik huiver ervan. Huiveren we ook over de zonde? Wat doe jij en wat doe ik als de zonde zo aantrekkelijk lijkt en zich net als de wijn ‘rood vertoont’ (Spr.23:31)? Daarom zegt Hij: Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit doden; en Christus zal over u lichten (Éfeze 5: 14).

Arie de Vreugd

289