Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Blog: Stemmen herkennen

BLOG LEIDINGGEVENDEN

Onlangs ontmoetten we als gezin een herder. Hij was op de heide in de buurt van Ede met zijn kudde schapen. Het was tegen het einde van de dag, en hij bracht ze naar een stuk grasland, afgezet met een hek. De hele kudde stroomde naar binnen, een prachtig gezicht. Een mooi moment om een praatje te maken. “Herkennen ze uw stem?” vroegen wij.  ”Absoluut!”, gaf hij direct als antwoord op de vraag. ”Ze weten wie ik ben.” Ik merkte al aan zijn stem de zorg voor zijn kudde.

Blijkbaar is het herkennen van een stem een geruststelling voor een dier. Voor mensen is dat niet veel anders. Het herkennen van iemands stem is een sociale vaardigheid. Je hoort aan een stem of iemand vrolijk is of boos. Een bibberstem klinkt alsof diegene bijna gaat huilen en iemand die zich inhoudt, krijgt vaak een lage stem. Kortom, een stem geeft veel informatie door.

Goed om te weten als jij als leidinggevende met jongeren praat. Horen jongeren ergernis als jij tegen ze praat of kunnen ze merken dat je een warm hart voor hen hebt? Zij kennen jou aan je stem. Als leidinggevende heb je dus een belangrijke taak, waarbij je op drie dingen moet letten. Ten eerste moet je stem herkenbaar zijn. Een jongere moet weten wie je bent en dat begint met het horen van je stem. Ten tweede moet je stem vertrouwen oproepen. Weet een jongere dat zijn verhaal bij jouw veilig is? Dat jij hem of haar niet de deur zal wijzen? En als derde moet je, ook met je stem, leiding geven. Jongeren de weg wijzen, met hen in gesprek gaan, laten voelen dat jij het goede voor hen zoekt. Net als die herder op de hei.  Net als de Heere Jezus, Die sprak: Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij (Joh. 10:27). Wat heerlijk als Zijn stem wordt herkend!

 

Marieke de Groot

289