Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Blog: Strijd

BLOG.jpg

Soms merk je weinig van de zondeval. Je bent gezond. Het gaat goed op school en op je werk en iedereen in je omgeving leeft voorspoedig. Je weet het wel, dat de aarde vervloekt is vanwege onze zonden en dat de mens geneigd is tot alle kwaad (dat hoor je op catechisatie en in de kerk), maar dat lijkt allemaal nogal mee te vallen.

Maar als rouw, pijn, verdriet, lijden, onrecht of angst in je leven komt, als je voelt hoe moeilijk het is om te strijden tegen de zonde, als een verslaving je leven binnengeslopen is, dan valt het niet meer mee. Je wereld kan een slagveld lijken, het leven een strijd zonder eind.

Dit gevoel moet Guido Gezelle, een bekende Vlaamse dichter, ook hebben gekend. Hij maakte een gedicht dat als titel heeft ‘Het leven’. Het gaat over een soldaat die een strijdbanier draagt, wij noemen dat vaak een vaandel. Daarop staat een wapen geborduurd, of een ander symbool, waardoor je kunt zien welke krijgsheer hij dient. En vroeger werd zo’n banier meegedragen in de strijd.

Oorlogen van nu worden heel anders gevoerd, maar nog steeds is het vaandel van belang. Een marinier legt bijvoorbeeld de eed af met zijn hand aan het vaandel en bij Prinsjesdag worden ook banieren van de legeronderdelen meegedragen. De soldaat in het gedicht draagt ook zo’n banier. De strijd is zwaar, hij struikelt en loopt verwondingen op. Zijn vaandel scheurt, hij dreigt hem zelfs te verliezen, maar hij strijdt door. Waar haalt hij de kracht vandaan?

Lees maar mee:

Het leven is een krijgsbanier,
door goede en kwade dagen,
gescheurd, gevlekt, ontvallen schier,
kloekmoedig voorwaarts dragen.

Men tuimelt wel, en wonden krijgt
men dikwijls, dichte en diepe…
‘t en vlucht geen weerbaar man, die wijgt, (strijdt)
of hem de dood beliepe!

Het leven is… geen vrede alhier,
geen wapenstilstand vragen:
het leven is de Kruisbanier
tot in Gods handen dragen

(Het leven is een krijgsbanier - Guido Gezelle, 1892)

Weet je het antwoord? Het heeft alles te maken met het kruis op zijn banier. Hij weet dat Jezus aan dat kruis de dood overwonnen heeft, wij hebben dat met Goede Vrijdag en Pasen overdacht.

Toen Jezus aan het kruis riep: Het is volbracht, bleven de gevolgen van de zondeval. Je zult die hier op aarde blijven zien, horen, voelen. Maar het perspectief is gewijzigd, want de overwinning is zeker. Voor ieder die in Hem gelooft en strijd in Zijn kracht!

En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij (Luk. 9:23).

 

Mieneke Oudshoorn

289