Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Blog: Waar was de Jeugdbond?

BLOG LEIDINGGEVENDEN

Onlangs kreeg ik de confronterende vraag: “Als in twintig jaar 20.000 leden de Gereformeerde Gemeenten hebben verlaten, wat is daarin dan de rol van de Jeugdbond geweest?”. In het Reformatorisch Dagblad van 10 oktober 2018 reageerden collega Dirk-Jan Nijsink en ik op deze verdrietige cijfers.

Waar was de Jeugdbond in die jaren? Terugkijkend is er veel tekort. We hebben heel veel activiteiten ondernomen, veel jongeren bereikt. Maar hebben we niet nog meer de Heere voor de voeten gelopen? Hebben we niet meer afgebroken dan dat we opbouwden? Het is genade geweest als het anders was. Maar ziende op de vrije, onweerstaanbare genade van God, geloof ik toch dat de Heere ons werk heeft gebruikt. Het Woord is zo vaak gezaaid in de akkers van de harten van onze jongeren. Tijdens zoveel gelegenheden, op zoveel plaatsen. Het zal niet ledig tot Hem wederkeren, maar het zal doen wat Hem behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Hij het zendt (Jes. 55: 11). In die hoop en met die verwachting hebben we ons werk gedaan.

Soms zag je er iets van. Er zijn momenten geweest die je niet vergeet. Dan legde het Woord van de levende God beslag tijdens een verenigingsavond. Deed het kracht tijdens een preekbespreking op een zondagavond tijdens een Koers-vakantie. Raakte het harten van jongeren – en van ons – tijdens indringende toespraken van onze predikanten op de bonds- en jongerendagen.
Soms zag je er niets van. Dan ‘verdween’ het zaad van het Woord in de harten van kinderen en jongeren. Maar ik moest dan vaak denken aan dat bijzondere woord uit Prediker 11 vers 1: Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen. De Heilige Geest ging en gaat soeverein Zijn gang door de gemeenten.

Wat is onze rol geweest in die achterliggende twintig jaar? Ondanks het tekort, hebben we wel ons werk gedaan. Op de plaats die de Heere ons gaf, met de gaven die we hadden, biddend om Zijn zegen.
Laten we dat blijven doen. In het landelijk jeugdwerk, maar ook plaatselijk. Laat jeugdwerk speerpunt zijn in de gemeente(n). Bij een geopende Bijbel: Het zaad zal Hem dienen (Ps. 22: 23). Dan is de vrucht voor Hem.

 

Laurens Kroon

 

289