Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Blog: Wankel boompje

tree-1434905_1280

Het Reformatorisch Dagblad (Puntuit) publiceerde een indringend gesprek tussen twee jongeren en ds. G.W.S. Mulder over twijfel,
dogmatiek, de bekeringsweg en de traditie. Veel jongeren hebben het gevoel op de rand van de afgrond te staan. Rechts van hen staat de kerk. Links bevindt zich een diep ravijn. Ze voelen hun voeten steeds verder wegglijden. Ze proberen zich aan een boompje vast te klampen: de traditie, de dogmatiek… Ik ben heel blij dat deze meiden dit uiten! Ik verwijt ze niets. Nee, kom alsjeblieft maar met je vragen! Dan kunnen we samen zoeken, praten, lezen in de Bijbel, bidden. Maar wat een aangrijpend beeld. Want waar is de Bijbel? Waar is de vriendelijke  nodiging tot de Heere Jezus? Als ze zich daar aan zouden vastklampen…!?

Ds. Mulder geeft terecht aan dat zowel jongeren als de kerk daarin verantwoordelijkheden hebben. Jongeren moeten verder kijken dan hun neus lang is. Zoeken naar het vuur, en niet blijven staren naar de as. Meer: de Heere zoeken, zich bekeren, met alles wat in hen is. Maar de kerk heeft ook een taak. Een heel belangrijke! Want hoe komt het dat jongeren alleen traditie, dogmatiek en ingewikkelde bekeringswegen zien? Laten we niet meer zien dan? Ik ben ervan overtuigd dat er meer is in onze gemeenten. Ik kom veel bewogen, oprechte ambtsdragers, leidinggevenden en ouders tegen die veel (liefde) voor jongeren over hebben.

Waarom lukt het niet om dat voldoende te laten blijken? Jongeren geven zelf een opening: “Dominees en ouderlingen kunnen meer naast jongeren gaan staan. En meer open luisteren en in gesprek gaan over hun vragen. En ook: hun eigen bekeringsgeschiedenis vertellen.” Ook hiervan weet ik: het gebeurt. Steeds meer. Ook al is het kwetsbaar en vinden we juist dat zo moeilijk. Maar laten we nog een stap verder zetten. We laten in onze woorden en levenswandel zo weinig zien dat de Heere niets liever doet dan arme zondaren het geluk in Christus schenken. Het leven met de Heere Jezus is zo rijk, zo goed. Juist voor arme, verloren zondaren, die inderdaad aan de rand van de afgrond bungelen. Díe boodschap hebben jongeren nodig. Transparant, Bijbels, bevindelijk. Ds. Mulder: “De brandende fakkel van Gods genadewerk moeten we overdragen aan de volgende generatie.” Dat is geen wankel boompje, maar een vast fundament.

Laurens Kroon

289