Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Blog: Zingen met verwachting

BLOG LEIDINGGEVENDEN.jpg

“Gij, die God vreest, gij allen prijst den HEER’; Dat Jakobs zaad Zijn groten naam vereer"… Alleen dat zingen was al een indrukwekkend begin van het Koers-seizoen op die zonnige zaterdag in april. Ruim driehonderd stafleden waren bij elkaar om geïnspireerd en toegerust te worden voor de Koers-vakanties in de komende maanden. Wat een betrokkenheid en enthousiasme. Een voorrecht om daarbij aanwezig te mogen zijn!

De Koers-vakanties zijn een vaste waarde in het Jeugdbond-aanbod voor jongeren. Jaarlijks gaan ruim tweeduizend deelnemers naar een veelheid aan bestemmingen. Dat vraagt veel van ons als Jeugdbond, en van de vele Koers-vrijwilligers. Waarom doen we dat allemaal? Natuurlijk zijn het dynamische, aantrekkelijke activiteiten. Leuk om te organiseren, leuk om mee te doen. Maar er is meer. We doen dit werk in de hoop en de verwachting dat “Jakobs zaad Zijn grote naam vereer’”! Bij een ontmoetingsreis naar christenen in Jordanië ligt dit misschien meer voor de hand dan bij een survivalkamp. Toch is het bij beide bestemmingen belangrijk. Dat stafleden het lied van het Woord zingen en dat jongeren daarmee instemmen. Daarmee zijn de Koers-vakanties niet zomaar een alternatief in de reisbranche, maar staan ze in dienst van de missie van de Jeugdbond: jongeren verbinden aan Gods Woord en aan de gemeente. Dat vraagt niet alleen veel van ons en van onze stafleden. Het vraagt ook steun en gebed van ouders, leidinggevenden en ambtsdragers. Dat is hard nodig voor de stafleden die komende zomer onze kinderen en jongeren een vakantie met meerwaarde hopen te bieden. 

Dat gebed is geen misschientje. We zongen het die zaterdagmorgen samen: “Zij komen aan, door Godd'lijk licht geleid, om 't nakroost, dat den HEER’ wordt toebereid, te melden 't heil van Zijn gerechtigheid en grote daden”. Alleen dat zingen al…!

Laurens Kroon

289