Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Interview: De geopende schuilplaats

INTERVIEW

Daniël#10 gaat over Obadja. Redactielid William Walhout schreef een thema-artikel waarin hij dit Bijbelboek uitlegt. Dominee S. Maljaars vertelt in een kader bij dit artikel over Obadja.

De naam Obadja betekent ‘knecht van de HEERE’. Aan de ene kant verkondigt Obadja het oordeel over het trotse Edom. Gods vijanden worden gestraft. Anderzijds predikt Gods dienaar de verlossing. De Heere denkt aan ontferming. Twee kanten van de Bijbelse boodschap, ook nu.
Aan het eind van de profetie wijst Obadja op de grote dag des HEEREN. Dan wordt de scheiding zichtbaar. Op de berg Sion zal ontkoming zijn (vers 17). Sion is de plaats waar de tempel stond. Daar wilde de Heere wonen. Het land wordt opnieuw onder Israël verdeeld (vers 19-20). God belooft herstel. Zijn volk zal in Zijn gunst delen. Tegelijkertijd voert de Heere Zijn straf uit over Edom. Het huis van Ezau wordt als een stoppel verteerd (vers 18).
De verlossing komt van de nederige berg Sion. Daarvandaan zullen heilanden het machtige gebergte van Ezau richten (vers 21). Dit is voor een deel vervuld in Gods redding van Israël en Juda. De Heere oordeelde over hun vijanden.
De profetie van Obadja ziet verder. Bij het grote eindoordeel zullen de tegenstanders van de Heere vergaan. Voor Gods kinderen wacht de volkomen zaligheid. Ze zijn dan voor altijd geborgen bij de Heere. Ze krijgen de verloren erfenis terug. Alles is dan weer volmaakt goed. Zo eindigt het profetenboekje in een geweldig perspectief: En het Koninkrijk zal des HEEREN zijn!
De profeet Obadja heeft ons ook in 2020 wat te zeggen. Gods oordelen zijn op de aarde als voortekenen van het komende eindgericht. De grote dag van de HEERE komt. Ben je dan vriend of vijand? Uiteindelijk gaat het om de redding van jouw ziel door de grote Heiland en Zaligmaker Jezus Christus.
Bij de Allerhoogste is er een geopende schuilplaats. Die werd door de Heiland verdiend. En deze toevlucht is bereikbaar, ook voor jou!”

Meer lezen over Obadja? Lees dan het thema-artikel inclusief interview op bladzijde 6-9 van Daniël#10.

289