Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Interview: “De Heilige Geest werkt echt!”

2018-10 INTERVIEW

Opwekking. Waar denk je aan bij dit woord? Waarschijnlijk denk je aan groepen zoals de Pinksterbeweging en Evangelische beweging. Opwekking en reformatorische kerken koppel je niet zo snel aan elkaar. Maar weet je dan wel wat opwekking inhoudt? Dominee J. van Rijswijk uit Oud-Beijerland vertelt hier meer over.

 

Wat is opwekking?

“Opwekking is iets dat gewerkt wordt door de Heilige Geest in het hart. Er zijn blijvend opwekkingen nodig. Er dreigt altijd gevaar: lauwheid, ingezonkenheid en liefdeloosheid. Als de Heilige Geest de opwekking werkt in je hart, dan krijg je andere begeerten en verlangens. Je denken, je hart en je levensrichting worden vernieuwd. De Geest van Christus komt dan in je wonen. Een groot gevaar onder kerkmensen en ook onder Gods kinderen is dat we zelfvoldaan zijn. Maar als Gods Geest in je werkt, dan komt er verbrokenheid, kleinheid en ootmoed.”

Wat is het werk van de Heilige Geest?

“De Heilige Geest is geen onpersoonlijke kracht, maar Hij is de derde Persoon in het Goddelijke Wezen. De Heilige Geest zet niet Zichzelf in het middelpunt, maar Hij is gekomen om Christus te verheerlijken. Dat werd vooral zichtbaar in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld met Pinksteren. Het wordt ook zo duidelijk in  de geschiedenis van de moordenaar aan het kruis. Hij zag daar de Heere Jezus naakt en in een ellendige toestand naast zich hangen. Wat is dat nu voor een heerlijkheid? Maar de Heilige Geest werkte in het hart van de moordenaar dat hij tóch de schoonheid van Jezus zag en in Hem ging geloven. Zo maakt de Heilige Geest plaats voor Christus. Hij past de weldaden van Christus toe. De Heilige Geest wordt ook de ‘Trooster’ genoemd. Dit betekent: Ik ben erbij; Ik zal er wonen; Ik zal er altijd blijven.”

Wordt er ook weleens te veel nadruk gelegd op het werk van de Heilige Geest?

“Jazeker, dit is bijvoorbeeld zo bij de Pinksterbewegingen en de charismatische bewegingen. Daar wordt het werk van de Heilige Geest vaak eenzijdig belicht. Dit komt naar voren bij bijvoorbeeld tongentaal. Waar blijft dan het werk van Jezus? Het werk van Gods Geest is immers dat Hij Christus verheerlijkt. Het gaat niet om de mens, maar om Christus. Hier staat tegenover dat in de reformatorische kring het werk van de Heilige Geest  soms wordt onderbelicht. Wanneer dat zo is, dan slaan mensen uit onze kerken vaak door naar de andere kant - die van Pinksterbewegingen en charismatische bewegingen. Aan beide kanten schuilt er dus gevaar.”

Tegenwoordig gaan er veel jongeren naar de Pinksterconferentie ‘Opwekking’. Mag je dat ook zien als een opwekking?

“Daar ben ik voorzichtig mee. Ik ben er zelf nooit geweest en ik heb geen toespraken daarvan beluisterd. Daarom kan ik er geen gefundeerd oordeel over geven. Daarbij: alles wat mensen als opwekking zien is nog niet het werk van de Heilige Geest. Het kan allemaal emotie en gemoedswerk zijn. Wat ik wel kan zeggen, is dat deze opwekking een moment is: een aantal dagen, die vastliggen. Volgens de Bijbel is opwekking echter een proces dat gaande is, dat de Heilige Geest in gang zet en dat vervolgens breed zichtbaar wordt.”

Hoe werkt de Heilige Geest?

“De Heilige Geest gebruikt altijd het Woord. Sommige mensen hebben bijzondere ervaringen zoals een droom of een andere heftige gebeurtenis. Ze denken dan dat dit het werk van Gods Geest is. Maar als deze ervaring niet naar het Woord leidt, dan is het niet goed.”

 In Romeinen 12 vers 11 staat: Zijt vurig van Geest. Waarom schrijft Paulus dit?

“Romeinen 12 is een hoofdstuk voor opwekking. Elk vers is een opwekking. Paulus geeft door dit hoofdstuk onderwijs voor een godzalig, christelijk leven. Paulus roept op om niet alleen een hoorder van het Woord te zijn, maar ook een dader van het Woord.”

Hoe kan je deze oproep uit Romeinen 12 vers 11 praktisch toepassen?

“In kanttekening 48 staat dat dit betekent dat we ijverig moeten zijn en niet lauw. Daarom moet je bezig zijn met de Bijbel en met gebed. Veel mensen denken: ik kan me toch niet bekeren? Dat is lauwheid! We zeggen dat God het moet doen. Hoewel dit van harte onze belijdenis is, betekent dit niet dat we geen verantwoordelijkheid meer hebben. Zolang er adem in je is, buig je knieën en onderzoek de Bijbel! Wees er ijverig en vurig mee bezig.”

Ondervindt u  dat dit vuur terugkomt in onze reformatorische kerken?

“We zijn zo ingezonken! De mensen uit de verdrukte kerk bidden juist voor onze kerken! Wat is erger: een verdrukte kerk naar het woord van Jezus of een slapende kerk? Wie heeft het gebed harder nodig? Er is in onze kerken veel aan de hand: liefdeloosheid, de ene breuk na de andere en een ontzettende aandacht voor bijzaken. Waar is nu de aandacht voor het werk van Gods Geest? We moeten opgewekt worden. We moeten weer gaan geuren naar het werk van Christus.”

Wat kunnen we  in dit opzicht leren van de evangelische bewegingen?

“Ze laten vaak veel betrokkenheid op het Woord van God zien door middel van veel onderzoek. Ze proberen warmte, naastenliefde en onderlinge betrokkenheid in de praktijk te brengen. En ook dat godsdienst betrekking heeft op alle dagen van de week.”

Wat herkent u van dit vuur in uw eigen leven?

“Ik was heel jong toen de Heere mij overtuigde van zonde en oordeel. De Heilige Geest werkte door de tekst uit 2 Korinthe 5 vers 14 Want de liefde van Christus dringt ons. Elke week als ik op de preekstoel sta en ik al die mensen zie, dan denk ik: het kan toch niet zo zijn dat we maandag weer onbekeerd de week in gaan! Dan ben ik bewogen met al die mensen in de kerk. Dan zijn we gezanten van Christuswege. Het leven met de Heere is geen duf en saai leven. Dat leven heeft zin en geeft blijdschap!”

Waarom wordt er veel gedacht dat het leven met de Heere duf en saai is?

“Dat is de schuld van ons! Wat stralen we uit? Vertellen we nog aan mensen wie Christus voor ons is? Je mond moet opengebroken worden. We moeten de vreugde van Christus doorgeven! We moeten niet klagen, maar goed van de Heere spreken. Van dat klagen worden jongeren niet jaloers. Klagen over je zonde doe je maar in de binnenkamer.”

Werkt de Heilige Geest ook onder jongeren?

“Juist in gesprekken met jonge mensen zie ik dat er bij hen eeuwigheidsvragen leven. Zij zijn op zoek! Zij staan in een samenleving waarin het niet meer vanzelfsprekend is om christen te zijn. Ik zie uit naar een opwekking in onze kerken. Ik zeg het voorzichtig: soms  zie je heel wonderlijk iets van het werk van Gods Geest ook  onder onze jongeren. De Heilige Geest werkt echt ook in 2018!”

Lisanne de Bruijn en Hanneke ten Voorde

289