Annuleren

Zoek hier binnen onze website

INTERVIEW: De teerheid van het gebed

08-11 INTERVIEW4.JPG

Na een lange autorit arriveren we bij de pastorie, waar ds. M. Boersma ons hartelijk verwelkomt. Al snel gaat het over de teerheid van het gebed. Zorgvuldig kiest de dominee zijn woorden, om de diepe inhoud van bidden te verwoorden.

Wat is bidden?

“Bidden is contact zoeken met God, Die zo hoog in de hemel woont. Met Hem mogen we heel persoonlijk het contact zoeken. Dat is iets wat de Heere aan ons heeft gegeven. Als je dan bedenkt wie God is: zo heilig en machtig. Toch kunnen wij zondige mensen tot deze God bidden.

Het bidden kun je vergelijken met ademhalen. De ademhaling van de ziel. Zoals je lichaam zuurstof nodig heeft, heeft je ziel gebed nodig. Op die manier bidden kan alleen als er ook een gebedsleven is. Dan is jouw manier van leven in overeenstemming met Gods geboden. Bij een teer gebedsleven hoort een teer leven. En andersom is het ook waar. Bij een teer leven hoort het gebed.”

Heeft u praktische tips over hoe wij moeten bidden?

“Dat zijn er meerdere. Als eerste: zoek rust! In de Bijbel wordt gesproken over je binnenkamer. Daarmee wordt een plek bedoeld waar je alleen bent. Leg je telefoon weg of zet hem uit. Ga eventuele verleidingen uit de weg. Denk ook aan je gebedshouding, met gevouwen handen. Heel je houding moet gericht zijn op het bidden.

Daarnaast horen bidden en Bijbellezen bij elkaar. Het lezen van de Bijbel dringt aan tot bidden en het bidden dringt aan tot het lezen van de Bijbel. Het geeft een verwachtend leven, omdat de Heere spreekt door Zijn Woord. Heb een biddend leven! Je kan bidden terwijl je aan het werk bent of op school. Daar zijn ook Bijbelse voorbeelden van. Denk bijvoorbeeld aan Nehemia. Hij was aan het bidden terwijl hij de beker inschonk. Vroeger noemden ze dat: ‘bidden met de pet op’

Ten slotte, je mag altijd het Onze Vader bidden, maar probeer ook een vrij gebed. Vind je dit moeilijk? Iedereen bidt met de gaven die hij of zij heeft gekregen. De Heere kijkt naar oprechtheid in het hart. Hij luistert naar waar het je om te doen is. Weet dat de Heere het gebed altijd heeft gehoord, maar niet altijd (direct) verhoort zoals wij dat willen. Thomas Goodwin heeft hier een heel mooi boekje over geschreven: ‘Antwoord op het gebed’. De kern van het gebed blijft: toevlucht tot de Heere nemen, in het persoonlijke contact met Hem.”

Hoe is dat, het persoonlijke contact met de Heere?

De dominee denkt even na. “Dat geeft verwondering en aanbidding. Gods beloften drijven uit tot gebed en Zijn Woord. Na ontvangen beloften is het nodig om te bidden om de vervulling. Een voorbeeld zie je bij Elia op de Karmel. Hij had de belofte gekregen dat het weer zou gaan regenen, en toch ging hij hierom bidden. Zelfs zeven keer. Maar hij hield aan! Want de Heere had beloofd dat het zou gaan regenen.

Ik zeg wel eens tegen jongeren: ‘Ons bidden is vaak net belletje trekken’. Wij bidden wel, maar voordat de Heere antwoord kan geven zijn wij weer weg. Bidden heeft alles te maken met luisteren. Dan is ons leven verweven met gebed én het Woord.”

Meer lezen? Lees heel het Interview op bladzijde 8-11 van Daniël #13 (2024).

289