Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Interview: Een nieuw begin!

INTERVIEW

Deze Daniël gaat over ‘een nieuw begin’. Het interview bestaat uit een tweeluik, twee mensen vertellen over een nieuw begin. Dominee A.A. Brugge die hoofdredacteur van Daniël werd en Hendrik Geuze (24) die ondanks zijn opleiding, besloot om iets totaal anders te gaan doen. 

Hieronder vind je een stukje uit het interview met dominee A.A. Brugge.

De nieuwe hoofdredacteur van Daniël groeit op in Vlissingen. Op negenjarige leeftijd verliest hij zijn vader. “Voor een kind is dat een onvoorstelbaar groot verdriet.” Maar het brengt hem niet dichter bij God. “Ik ben licht hervormd opgevoed. Het draaide vooral om goed zijn voor elkaar en vertrouwen dat het wel goed komt.” Psalmen uit de berijming van 1773 zijn hem volkomen vreemd.
Al vroeg in zijn leven blijkt dat het overdragen van kennis in zijn bloed zit. Hij doet een studie godsdienst en gaat later aan de slag als godsdienstleraar aan de Smytegelt Mavo (het latere Calvijncollege). “Dat heb ik met veel genoegen gedaan.” 

Nog even terug naar uw studietijd. Wanneer is God in uw leven gekomen?
Toen ik vierentwintig jaar oud was, is de Heere in mijn leven begonnen. Ik werd stilgezet en wist heel zeker: als ik sterf, kan ik niet voor God verschijnen. Ik kon mijn leven niet meer op dezelfde manier voortzetten. Daardoor moest ik wereldse vriendschappen verbreken. Ik kreeg een aanhankelijk, teer leven, diepe droefheid over de zonde. Wat ik vanaf de kansel hoorde, was allemaal waar: van a tot z. Maar niet de taal van de ziel. Niet die worstelingen: hoe kom ik daar nu? Een zondaar en Jezus: hoe komen die twee bij elkaar? Ik ben toen behoudend hervormd geworden, daarna nog weer behoudender. Onder de prediking van ds. D.J. Budding werd ik door de Heere stilgezet. Maar op een gegeven moment moest ik zover rijden om een goede predikant te horen. Ik heb mij toen aangesloten bij de plaatselijke Gereformeerde Gemeente in Middelburg-Centrum. Dominee Th. van Stuijvenberg stond daar en zijn prediking is voor mij persoonlijk gezegend geworden. De Heere leidde de weg van de Hervormde kerk naar de Gereformeerde Gemeenten.”

Om een bruggetje te maken naar Daniël. Wat heeft u met ons blad?
“Ik houd van mensen in het algemeen en van jongeren in het bijzonder. Omdat ik vader ben en omdat ik – voordat ik predikant werd – docent was. Van kennisoverdracht, van les geven, daar houd ik van. Ik ben een echt mensenmens. Ik hoop dat de Heere de redactie en mij als middel wil gebruiken tot onderwijs, aanscherping en bekering.”

Benieuwd naar meer vragen en antwoorden en naar het interview met Hendrik Geuze? Lees het hele interview in Daniël#16.

 

289