Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Interview: Gods leiding in je leven

INTERVIEW

“Ik wilde óf op de ambulance werken óf het onderwijs in. Welke keuze moest ik maken?” De weg van de Heere werd voor ds. S.W. Janse (35), predikant te Rijssen-Zuid, heel anders. Hij werd al op jonge leeftijd geroepen om het Woord van God te prediken. Hij vertelt in dit interview over keuzes die hij moest maken en hij beantwoordt vragen over dit thema die lezers via Instagram hebben ingestuurd.

Praktisch
Hoe moet je praktisch omgaan met keuzes die je in je leven moet maken? “Aan de ene kant moet je nuchter zijn. Iedereen heeft gaven en talenten gekregen. Die moet je gebruiken. Als je op sociaal vlak of op financieel gebied juist sterk bent, dan geeft de Heere daar al een zekere begrenzing aan voor je studiekeuze. Dan ben je geschikt om daar werkzaam te zijn. Daarnaast moet je ook een bepaalde liefde tot een studie of beroep hebben. Kijk daar ook naar. Waar heb je wat mee? Maar het is zeker ook heel belangrijk om de beslissing biddend voor de Heere neer te leggen. We krijgen dan niet altijd het antwoord dat wij graag willen hebben. Daarom is het ook belangrijk om altijd te bidden Uw wil geschiede. We moeten ervoor oppassen om de Heere voor ons karretje te spannen. Dat doen we bijvoorbeeld als we eerst een keuze maken en daarna pas vragen of de Heere daarin mee wil gaan. Stel jezelf daarom altijd de vraag: Kan ik het ook eens zijn met God als Hij een andere weg gaat? Tenslotte moet je bij een keuze ook nadenken wat het meeste strekt tot Gods eer. Hoe staat het met Gods wet en mijn beroep? Is het geoorloofd wat ik in dit beroep doe of zondig ik dan tegen Zijn geboden? Vraag je af hoe je het meest dienstbaar kunt zijn voor de ander.”

Bidden
Het gebed is onmisbaar bij het maken van keuzes. “Je mag de kleinste dingen aan de Heere voorleggen. Kohlbrugge zegt dat je de Heere zelfs om een spijker mag vragen. Net als een kind dat alles tegen zijn vader of moeder zegt. We zouden om veel meer kleine dingen moeten bidden dan dat we nu doen. Vroeger hadden de mensen een veel afhankelijker leven en baden ze de Heere voor het leven van elke dag. Ook juist in eenvoudige dingen wil de Heere leiden!”

Begrijpen
We begrijpen niet altijd de leiding van de Heere. Soms is het ook dat we het pas na dezen zullen verstaan. “Het volk Israël werd door de Heere uit Egypte naar Kanaän geleid. Ze hadden er in twee weken kunnen zijn. Maar God leidt het volk om. Begrepen ze die weg? Nee. Zagen ze het einde van de weg? Nee. Werden ze bemoedigd? Ja. God leidde het volk door de wolkkolom en de vuurkolom. Uw weg was in de zee, en Uw pad in grote wateren, en Uw voetstappen werden niet bekend (Psalm 77:20 onberijmd). Gods leiding is niet altijd te begrijpen, maar Hij doet het wel altijd goed!”

Benieuwd naar meer? Lees het hele interview met dominee S.W. Janse in Daniël.

289