Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Interview: Gods recht is toorn en liefde

1_Interview

Nadat hij was afgestudeerd in het Oude Testament, wilde dr. A. Versluis zich verder verdiepen in het boek Deuteronomium, en dan vooral hoofdstuk 7, waarin de Heere de opdracht geeft om de Kanaänieten uit te roeien. Er zijn mensen die dit gewelddadig en terroristisch noemen. Wij vroegen aan hem hoe we ‘geweld in de Bijbel’ moeten uitleggen aan anderen.

Hoe reageer je als jongere op iemand die zegt dat het geweld in de Bijbel hetzelfde is als het geweld van IS?

“Ik zou dat krachtig ontkennen. De Bijbel is er glashelder over wat de Heere nu van ons vraagt: vrede zoeken met de mensen om ons heen, je vijanden liefhebben en de andere wang toekeren. Daar zijn christenen het wereldwijd over eens. Er zijn geen vooraanstaande christelijke leiders die oproepen tot geweld of geweld legitimeren. Er staan wel teksten in de Bijbel die oproepen tot geweld, maar die moet je lezen in hun verband en altijd binnen het geheel van de Bijbel. De Bijbel is niet een boek met losse spreuken, maar heilsgeschiedenis, er is voortgang in Gods openbaring. Dat betekent niet dat wij overal een antwoord op hebben. Het geweld in de Bijbel stelt ons als christenen ook voor grote vragen. Maar wat de Heere nu van ons vraagt, is volstrekt duidelijk. Je kunt godsdiensten dus niet zomaar op één hoop gooien.”

Lees het hele interview op pagina 18 van Daniël #1

289