Annuleren

Zoek hier binnen onze website

INTERVIEW: Met eerlijkheid kom je het verst

08-11 INTERVIEW ds. F Mulder

Voordat je aan dit artikel begint, denk dan eerst eens een paar minuten na over ‘eerlijkheid’. Doe het maar. Je zult merken hoe ingewikkeld het is om over eerlijkheid na te denken. Want wat is eerlijkheid precies? Kun je echt eerlijk zijn? Dominee F. Mulder is meester in de rechten en weet veel over eerlijkheid. Hij begrijpt goed hoe moeilijk het kan zijn om eerlijk te zijn. En toch is zijn boodschap aan jou: met eerlijkheid kom je het verst.

Hoe wordt er in de Bijbel gesproken over eerlijkheid?

“De Bijbel zegt daar veel over. Maar ik denk dat het voor jullie heel mooi is om Hebreeën 13 vers 18b als uitgangspunt te nemen: want wij vertrouwen dat wij een goede consciëntie hebben, als die in alles willen eerlijk wandelen. Hierin hoor je twee dingen: het hebben van een goed geweten en een eerlijke levenswandel. Over deze twee dingen gaat het bij eerlijkheid. De kanttekeningen wijzen bij eerlijk wandelen naar 2 Korinthe 1 vers 12. Daar staat: in eenvoudigheid en oprechtheid. Zó moet ons leven zijn.”

Hoe komt het dat dit moeilijk is?

“Er zijn twee valkuilen als het om eerlijkheid gaat. De ene valkuil is je hart en de andere valkuil is je tong. Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het; wie zal het kennen? Dan kun je jezelf afvragen: is het wel de waarheid wat ik zeg als mijn hart zó arglistig is? Dat is de ene valkuil. De andere valkuil is je tong, door Jakobus een klein lid genoemd, maar waardoor een vuur ontstoken kan worden. Hoe vaak zijn we niet veel te snel met onze mond en zeggen we dingen die niet eerlijk zijn? En daarbij komt ook nog eens dat we slechte luisteraars zijn. Ik dénk nu wel dat de ander dat zegt, maar is dat ook zo? Typerend is het spelletje dat op een kinderfeestje wel eens gedaan wordt. Dan wordt er iets doorgefluisterd. Als de laatste het dan hardop zegt, blijkt er iets heel anders uit te komen. Zo gaat het bij ons ook vaak.”

Kunnen er situaties zijn waarin het geoorloofd is om te liegen?

“Ik heb soms de indruk dat een noodleugen heel normaal is. Maar Gods Woord is duidelijk als het over liegen gaat. Laten we dat vasthouden. Pas heb ik gepreekt over Rachab. Over haar leugen is veel geschreven en sommigen weten precies wat Rachab beter had kunnen antwoorden. Maar God volvoert Zijn raad. God werkt de zonde niet, maar bestuurt ze wel. Sprak Rachab de waarheid? Nee. Maar Jericho móest vallen. Denk ook aan de Tweede Wereldoorlog. Mocht je zeggen dat er geen Joden zijn als de Duitsers kwamen? Nu zeg ik: in zo’n geval kun je beter zwijgen. Maar ik zeg dit met een kop koffie achter mijn bureau. Dan kun je gemakkelijk over een ander oordelen.”

Eerlijk spreken, eerlijk handelen, eerlijk leven. Hoe kun je dit als jongere concreet doen?

“Laat steeds het gebed van Psalm 141 in je gedachten zijn: ‘Zet Heer’ een wacht voor mijne lippen.’ Ga dus niet gelijk terugschelden. Ik snap dit laatste wel, want we willen zo graag gelijk een weerwoord hebben. Maar het zorgt alleen maar voor verwijdering en agressie. Doe het daarom niet te snel.

Vraag ook veel om eerlijk makende genade. Bid als je in gesprek gaat of geroepen wordt om te getuigen: “Mag ik eerlijk zijn?” Maar bedenk hierbij ook: hoe ga ik om met de waarheid? Mijn ervaring is dat dit ontzettend belangrijk is. Handel ik naar de geest van Gods Woord? Probeer zondag 43 er maar naast te leggen.

Doe ook geen valse beloften. Hoe makkelijk beloven we dat we iets zullen doen. Dan zeg je: “Ik kom erop terug” en je vergeet het. Dit is niet eerlijk. Zoiets kleins kan heel schadelijk zijn en veel teleurstelling geven. Wees daarom voorzichtig met beloftes.

Als je een fout gemaakt hebt, biecht het dan op. Schuldbelijdenis is een eer! Toen mijn zoon klein was, wilde hij iets niet toegeven. Op een gegeven moment zei hij: ‘Ik vind het zo moeilijk om het toe te geven.’ Is dat niet herkenbaar? Ik moest toen naast mijn zoon gaan staan en samen zijn we op de knieën gegaan om het voor de Heere te belijden.

Ga ook eerlijk met de ander om. Stel dat je iemand gekwetst hebt, maar je wuift het weg. Zou je zelf zo behandeld willen worden? Dat is niet eerlijk hè?

En probeer duidelijk te zijn in je communicatie. Soms gaan we er te gemakkelijk vanuit dat de ander het wel weet. Maak je bijvoorbeeld een afspraak? Bevestig dat ook. Stuur even een duimpje. Dat is twee seconden werk, maar je voorkomt een hoop problemen.”

Meer lezen? Lees heel het interview op bladzijde 8-11 van Daniël #11 (2024).

289