Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Interview: Met vreugde volgen

INTERVIEW

“Volg Mij!” Twee korte woorden, een grote opdracht. Wat houdt dat volgen van de Heere Jezus in? Welke consequenties heeft dat voor het dagelijkse leven? We stelden deze vragen aan Laurens Kroon. Openhartig deelt hij hoe het volgen van de Heere Jezus in zijn leven gestalte krijgt. “Het is veel beter om, net als Jezus, de laagste plaats te zoeken. In die zin kost het volgen van de Heere Jezus je álles. Het is niet iets wat je er even bij doet, het is écht een ander leven. Je grondhouding verandert.

Hoe kun je de Heere Jezus volgen? 
“Wat je steeds ziet is dat mensen, zondaren, de Heere Jezus gaan volgen op Zijn roepstem. Denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis van Levi. De Heere Jezus zegt tegen Levi: “Volg Mij”. Direct verlaat Levi zijn tolhuis en volgt de Heere Jezus. De roepstem van de Heere Jezus is een levendmakende wekstem. Dát is heel cruciaal in het volgen van de Heere Jezus. Volgen komt je niet aanwaaien, het gaat niet automatisch of omdat het je mooi lijkt om te doen. Denk aan de rijke jongeling. Als hij aan de Heere Jezus vraagt wat hij moet doen, krijgt hij de opdracht om alles te verkopen en dan Hem te volgen. De rijke jongeling kan niet loskomen van zijn rijkdom. Er was veel in zijn leven waarvan wij zouden zeggen: dat is wel iemand die Jezus kan volgen. En tóch lukt het hem niet, omdat hij vastzit aan tijdelijke dingen. Dit verkiest hij boven het volgen van de Heere Jezus. Van nature volgen we Jezus niet. Volgen is altijd het gevolg van de levendmaking door de Heilige Geest.”

De Heere Jezus volgen op Zijn roepstem. Ken u daar iets van?
“Kort geleden hadden we een preek over Genesis 3, de zondeval. Daar gaat het over de eerste rechtspraak. God spreekt recht met een verassende uitkomst: de moederbelofte. De Heere roept Adam en Eva uit het struikgewas met de vraag: ‘Waar zijt gij?’ Dat is de vraag die ooit als roepstem in mijn leven klonk. Net zoals Adam en Eva uitvluchten hadden, er onderuit wilden komen, zo heb ik dat ook jaren gedaan. Totdat ik daarin helemaal vastliep en de Heere Zijn Zoon in mijn leven openbaarde. Dat deed Hij met de geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw. Net als deze vrouw heb ik het lange tijd  overal gezocht en geprobeerd mezelf te verbeteren. Uiteindelijk mocht ik door de trekkende kracht van Christus aan Zijn voeten terecht komen.”

Wat betekent dat voor het leven van elke dag?
“Een aan de Heere toegewijd leven kan alleen maar in Zijn kracht. Ik denk aan 2 Timótheüs 2. Hier wordt gesproken over een krijgsknecht die dient in de strijd, maar hij moet oppassen om niet bezet te raken door de zorgvuldigheden van het leven. Dat is iets wat ik dagelijks ervaar. Ik ben geroepen om te strijden, om het kruis achter de Heere Jezus te dragen, maar er zijn elke dag dingen die mij daarvan aftrekken. Als ik daar niet tegen strijd en de kracht niet ontvang om te strijden, zal er van het volgen van de Heere niets terecht komen. Elke dag moet je keuzes maken: hoe ga ik om met een lastige situatie met een collega? Als ik naar mijn werk rijd, hoe ben ik dan in het verkeer? Wat luister ik onderweg? Hoe vul ik mijn tijd? Soms zoek je liever je gemak, maar Paulus schrijft aan de Filippenzen: Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was. In het volgen van Hem worden we geroepen om Zijn levenshouding aan te nemen.”

Meer lezen over volgen? Lees heel het interview op bladzijde 8-11 van Daniël#1.

289