Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Interview: Octavius Winslow - Een man die van veel genade leefde

INTERVIEW.JPG

In dit interview vertelt ds. W. Harinck (61) over een persoon uit de 19e eeuw. Iemand die in een hele andere tijd leefde dan jij. “Je kunt hem leren kennen door de boeken die hij nagelaten heeft. Dat zijn er ongeveer veertig. Er worden steeds meer boeken vertaald van het Engels naar het Nederlands. Als je goed bent in Engels raad ik je aan om de Engelse versie te lezen. Dat is zijn letterlijke werk. Hij schreef soms bijna poëtisch, schitterend!”

Waarom zouden jongeren dit moeten lezen?
“Jongeren hebben een goede Bijbelse boodschap nodig. En die vind je bij Winslow! Hij wil dat grote verhaal van Gods genade in de Heere Jezus Christus vertellen.  Ik zeg bewust ‘het grote verhaal’. Het is diepgang. Winslow zet je aan het denken. Hij prikkelt je, spoort je aan om de Heere te zoeken. Het lezen van zijn boeken kost wel wat inspanning, vooral de langere zinnen, maar het is de moeite waard om het te lezen. Octavius was met de hemelse dingen bezig en wij moeten daar ook mee bezig zijn! Hij was er mee vervuld en wij moeten er nog meer mee vervuld worden!” 

Hoe ligt de verbondenheid met hem voor u persoonlijk?
“Al van jongs af aan kreeg ik van mijn ouders veel liefde voor de puriteinen mee. Met Winslow ben ik in de pastorie in aanraking gekomen. Ik lees het liefst zijn boeken in het Engels, omdat je dan letterlijk leest hoe hij gesproken heeft. De Bijbelse boodschap van een arme zondaar en een rijke Zaligmaker, krijgt bij Winslow veel warmte. De bewogenheid en gunning waaruit hij schrijft, geeft zoveel warmte in mijn ziel. Dan wordt het vuurtje wel weer eens aangewakkerd. De Heere heeft hem rijk gezegend. Ja, ik hou van hem!”

Wat wil u de jongeren nog meegeven?
“Het leven met de Heere is zo rijk, zo goed, dat alleen geeft zekerheid en houvast voor de toekomst! Octavius had een biddende moeder in de vreze van de Heere. Het is een zegen als je die mag hebben. De Heere wil Zijn zegen daarover geven, dat zien we in het gezin van Mary Winslow.
Toen zijn moeder gestorven was schreef hij de volgende tekst op: Spreuken 31:28. Haar kinderen staan op, en roemen haar welgelukzalig. Wat ben je rijk als jij hem dat na kan zeggen!”

Marlinde van der Ree (18) werkte een tijdlang in een reformatorische boekwinkel. Hier kwam ze boeken tegen van Octavius Winslow. Na een tijdje besloot ze het boek De HEERE is mijn deel te lezen, geschreven in 1870. “Ik vind het mooi om te lezen hoe hij vergelijkingen met de natuur of met dingen uit het alledaagse leven maakt om zo de rijkdom die in God ligt te tekenen.”

Aanrader?
“Ja, zeker! Het is leerzaam om te lezen hoe hij de Heere als zijn deel ziet en Zijn weldaden uitwerkt. De dingen die hij geschreven heeft, gaan diep en zijn niet altijd systematisch, waardoor het soms moeilijk in één keer te begrijpen is. Zijn boek De HEERE is mijn deel vind ik fijn; hierin staan wat kortere stukjes. Dit geeft de mogelijkheid om alles goed te overdenken.”

Een mooi citaat?
“Het hoofdstuk ‘De HEERE is mijn Helper’ gaat over de hulp die God de Vader bij Zijn Zoon zocht. Winslow zegt: ‘Die hulp komt op het juiste ogenblik, als we die nodig hebben, en geen moment eerder. Als wij terneergeworpen worden, is dat de tijd dat Hij opricht. Zijn hulp komt ook op Zíjn tijd. In Zijn genadige tussenkomst voor ons komt de Heere nooit vóór Zijn tijd en nooit daarna. Wacht dan, o mijn ziel, op Zijn tijd. Zijn tijd is de beste’. Het citaat spreekt mij aan, omdat Winslow vertrouwt dat Gods hulp komt, maar tegelijkertijd ook aangeeft dat het niet altijd komt wanneer wij willen; hulp komt op Gods tijd!”

Benieuwd naar meer van het interview met dominee W. Harinck en vier jonge mensen? Lees het hele interview in Daniël.

289