Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Interview: Op de school van het lijden

INTERVIEW

Dominee J.B. Zippro uit Terneuzen vertelt hoe hij persoonlijk en in zijn werk als predikant de lijdenstijd ervaart.

“In de zeven lijdenszondagen die voorafgaan aan de Goede Vrijdag en Pasen overdenk ik het bitter lijden van Christus. Als predikant bereid ik me voor op de lijdenstoffen. Eerst ga ik naar het Oude Testament. De Psalmen spreken van het lijden van Christus. De profeten getuigen ervan. Ik denk aan Jesaja 53. In het Nieuwe Testament zien we de weg van de Borg. Jezus zelf spreekt van een rantsoen, een losprijs, die betaald moest worden. Hij is de Goede Herder, Die Zijn leven stelt voor Zijn schapen. Ik lees voor mezelf altijd Mattheus 26 en 27. We zien Hem in de hof van Gethsémané. We zien Hem de Via Dolorosa gaan naar de kruisheuvel Golgotha waar Hij uitroept: het is volbracht!
Jezus brengt Zijn discipelen op de school van het lijden. De weg van de Borg is de weg van de kerk. De lijdenstijd is eigenlijk heel ontdekkend. Het openbaart mijn zondige natuur. Mijn natuur verzet zich tegen het lijden. Ik kan Simon Petrus begrijpen als hij tegen zijn Meester zegt: ‘dit zal u geenszins geschieden’. Petrus gaat eigenlijk in de weg staan. Onbedoeld staat hij daarmee zijn eigen zaligheid in de weg! Als Christus geluisterd had naar Petrus, dan was er geen zaligheid geweest! Christus is de lijdensweg alleen gegaan. Al het onze valt hier weg en telt niet mee. Christus is niet voor lieve bekeerde discipelen gestorven, maar Hij is voor vijanden de dood ingegaan!

Ik probeer in de lijdenstijd wel eens wat te vasten, maar dat lukt eigenlijk niet zo best. Naast het voorbereiden van preken en mediteren, luister ik ook graag naar de Mattheus Passion van J.S. Bach. De tekst van het lijdensevangelie is omlijst met aria’s en koralen, die mij tot in het diepst van mijn ziel raken.”

Meer lezen over vasten en de lijdenstijd? Lees dan het thema-artikel op bladzijde 6-9 van Daniël#6.

 

 

289