Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Luisteren naar het Woord

BLOG LEIDINGGEVENDEN.jpg

Buiten onweert het. Soms licht de lucht op en de donder die volgt, klinkt hard in onze oren. Op mijn schoot zit mijn zoontje. Met zijn grote, bruine ogen kijkt hij me aan en zegt: “Pap, nu spreekt de Heere, hè?” Ik knik en zeg zachtjes: “Ja, nu spreekt de Heere”. Zo jong als hij is, kan hij eerbiedig stilzijn en luisteren.

Ik moest hieraan denken toen wij nadachten over ons nieuwe jaarthema. ‘Hier spreekt God.’
Wat kunnen wij gewend raken aan het spreken van de Heere. Hoe gemakkelijk doen we de Bijbel open en lezen we enkele verzen om vervolgens aan de slag te gaan met ons werk. Veel jongeren en ouderen vergeten zelfs te lezen voordat zij naar school of het werk gaan. Laten we maar eerlijk zijn. We mogen elkaar de vraag wel stellen: Wat doet het ons, dat de heilige God tot ons mensen spreekt? Wat zegt dat over de manier waarop wij uit Zijn Woord lezen?
Wat betekent de kerkdienst eigenlijk voor ons? Is het niet zo dat juist op díe plek God spreekt tot ons, mensen?

Ik moet denken aan een gesprek met een jongere. Het was na een les. We spraken over de gevolgen van de zonden en ook over zijn manier van leven. Eigenlijk wilde de jongere niet toegeven dat hij fout zat, ook al voelde hij het wel. Ik heb hem de vraag gesteld: “Als de Heere dit nu in je leven verbiedt, waarom zou je dat dan nog doen?” Zijn antwoord was wat teleurstellend. “Omdat ik het gewoon graag doe.” Mijn volgende vraag was: “Maar wat betekent het nu voor je dat God zegt dat het niet goed is?”
Hij haalde zijn schouders op. “Ja, weet ik eigenlijk niet zo goed, meneer.”

Ik denk dat het goed is als we hier met elkaar over na blijven denken. Hoe kunnen we jongeren meer het besef geven dat de Heere spreekt? Hoe kan de houding van spreek Heere, want Uw knecht hoort meer tot uiting komen? Ja, het is afhankelijk van het werk van de Heilige Geest. Maar dat gaat niet buiten onze verantwoordelijkheid om. Ik hoop dat we door middel van het jaarthema jongeren bij het Woord kunnen brengen. Zodat het Woord hen bij het vleesgeworden Woord brengt.

Jeroen Kriekaard 

289