Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Thema: Bidden

THEMA

“Geloof je dat je krijgt waar je om gebeden hebt?” Vragend keek ze me aan. Een rake, maar ook een moeilijke vraag. Want krijgen we altijd alles waar we om bidden? Je zult het vast wel herkennen: soms gaat het leven anders dan je aan de Heere hebt gevraagd. Zijn je gebeden dan niet verhoord?

Ik hoorde een tijdje geleden een dominee zeggen: 

“Ik vroeg om kracht
en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken.
Ik vroeg om wijsheid
en God gaf me problemen om op te lossen.
Ik vroeg om voorspoed
en God gaf me hersens en spieren om mee te werken.
Ik vroeg om moed
en God gaf me gevaren om te overwinnen.
Ik vroeg om liefde
en God gaf me mensen met moeilijkheden om te helpen.
Ik vroeg om steun
en God gaf me kansen.
Ik ontving niets van wat ik vroeg.
Ik ontving alles wat ik nodig had.” 

Geloven waar je om bidt… Dat kan alleen als God geloof geeft!
Ik hoorde er pas een verhaal over. Lang geleden zat een domineesgezin te eten. Het was al heel lang droog. Het water in de sloten raakte op, de boeren wisten niet hoe ze het gewas in leven konden houden. Tijdens de maaltijd werd hierover gesproken. Aan het eind van de maaltijd vroeg de dominee aan zijn kinderen: “Waar moeten we voor bidden en danken?” Zijn jongste dochtertje zei: “Pap, bidt of de Heere regen wil geven!” De dominee bad erom. Toen de maaltijd voorbij was, verliet de dominee het huis. Hij had nog een preekbeurt en hij wilde er op tijd aankomen. Hij liep naar de gang, trok zijn schoenen aan en opende de deur. “Pap, bent u niet iets vergeten?”, hoorde hij zijn dochtertje vragen. “U vergeet uw paraplu, u heeft toch aan de Heere gevraagd om regen?” De dominee pakte de paraplu van zijn dochter aan. Het was maar goed dat hij de paraplu meenam, want ’s avonds vielen er dikke druppels water op de aarde.
Geloof jij wat er staat: Bid en u zal gegeven worden?

289