Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Thema: Geloof, hoop en liefde

2018-12 THEMA

En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde (1 Kor. 13:13).

Geloof, hoop en liefde. Niet zomaar drie woorden die het gewoon goed doen, maar woorden die de kern van het christelijke geloof verwoorden. De liefde is de meeste, zegt Paulus. Dat is de liefde van God, want God ís liefde.

Laat je trouwens door het isoleren van deze tekst van de rest van Gods Woord niet verleiden om te denken dat het dan met Gods toorn over de zonde wel meevalt. Je mag Gods deugden nooit tegenover elkaar uitspelen. Hij toornt over onrecht en zonde, juist omdat Hij in Zichzelf liefde is.

De liefde van God is het grootste geheim en tegelijk de diepste waarheid die er is. Ons liefdeloze en donkere hart zal haar nooit vinden. Gód openbaart deze liefde in Zijn Zoon, Jezus Christus. Onbegrijpelijk is Gods liefde voor de Zijnen. Zij waren Zijn vijanden, maar Hij velde hen door een pijl, gedoopt in Zijn liefde.

De liefde blijft, schrijft Paulus. Eeuwig. Door het geloof in Christus mag hij zeggen: “Ik ben gekend door de Heere.” En door Christus heeft hij de vaste hoop dat hij straks eeuwig God zal kennen, zoals Hij is. Daar blijft de liefde en is zij volmaakt in God. Ken jij de liefde van God? Die is niet in woorden uit te drukken. Johannes schrijft: Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden (1 Joh.3:1).

“Veel te laat heb ik U lief gekregen”, schrijft Augustinus in zijn boek Belijdenissen. Veel te laat… Laat die woorden op je inwerken, voordat het eeuwig te laat is.

289