Annuleren

Zoek hier binnen onze website

24 mrt 2017Geen reacties

Thema: Kracht van God

surf-455761_1920

“Gideon, het zijn er nog steeds teveel.” Gideon had een groot leger op de been gebracht, maar de Heere vond het er teveel. Uiteindelijk bleven er maar 300 over, maar door deze groep verloste de Heere Israël. Zo doet
de Heere dat nog. Hij verlost niet door kracht of geweld.

God rekent zo anders dan wij. Wij denken in aantallen, in macht, in kracht. Wij kijken naar machtige en krachtige mensen. Ook binnen de kerk verwachten wij soms veel van mensen die krachtig zijn. Soms neemt de Heere zulke mensen weg. Dan begrijpen wij de weg van de Heere niet. Maar Hij weet wat Hij doet. Verzwakt Hij Zijn gemeente, dan doet Hij dat opdat Zijn kracht zal blijken.

De wetten van Gods Koninkrijk zijn zo anders dan onze wetten. Er is geen Koninkrijk met meer kracht en macht dat dit Koninkrijk van Christus. Hem is gegeven alle macht! En toch werd Hij geboren als een kind en ging Hij de weg naar het kruis. Zo overwon de Zoon des mensen de zonde en dood om een machtige Middelaar te zijn.

Gelukkig ben je, als de Heere door Zijn genade je leert dat in jou geen kracht is en ook niet in andere mensen. Gelukkig ben je als je geen kracht meer hebt om jezelf overeind te houden en zelf te vechten tegen de zonde. Eigen krachten te verachten, wordt in Jezus’ school geleerd. Ik ben zwak, maar een van de namen van de Heere Jezus is Sterke God.

289