Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Thema: Licht in het donker

THEMA.jpg

Het was een koude avond en het was al laat. Buiten was het helemaal donker geworden en we liepen door de stad. Ik keek omhoog en zag de prachtige verlichte stadstoren. Ik zag niet de schijnwerpers, maar alleen de verlichte kerktoren.

Ik hoorde eens iemand die zo’n schijnwerper vergeleek met de Heilige Geest. En ik dacht toen: dat moet ik onthouden. Er leven best veel vragen over de Persoon van de Heilige Geest, zo merkten wij als redactie toen we met deze Daniël aan de slag gingen. Wie is Hij? Hoe ervaar je Zijn aanwezigheid? In de vergelijking met de schijnwerper werd het zo uitgelegd: De Heilige Geest vraagt geen aandacht voor Zichzelf, maar Hij laat het volle licht vallen op de Heere Jezus, zodat Hij zichtbaar wordt.

Dat ervoer ook dominee G. van Manen. In het interview vertelt hij daarover (zie blz. 8-11). “Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. De Heilige Geest maakte dit woord krachtig. Ik geloofde dat het de stem van Christus was van Wie ik de gewilligheid om zondaren zalig te maken zo gevoelde in mijn ziel. Dat werd persoonlijk voor mij.”

“De Heilige Geest begint het werk in de harten van zondaren”, zo vertelt Julia (blz. 21). “En daarna wil Hij wonen in het mensenhart. Jezus heeft gezegd: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal Hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken (Joh. 14:23). Dat gaat over het werk van de Heilige Geest.”

Nog één keer kijk ik naar de verlichte kerktoren, voordat ik de binnenstad weer verlaat. Ik voel een koude windvlaag en denk aan een vergelijking die de Heere Jezus Zelf maakte. Ik ervaar de wind, maar ik zie de wind niet. Zo is het ook met de Heilige Geest. Je kunt Hem niet zien, maar Hij is er wel. Hij schijnt Zijn licht op de Heere Jezus, zodat je ontdekt dat je Hem nodig hebt.

“O Heil’ge Geest, kom tot Uw heerschappij
schenk een herleving en begin bij mij.
Zegen Uw volk, maak ’t als een Bruid bereid,
wachtend op Jezus’ komst in heerlijkheid.”

Martine van Ginkel-van Hartingsveldt (eindredacteur Daniël)

289