Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Thema: Paulus

THEMA

Ik ben gestorven. Paulus.

Dat is Paulus. Gestorven. Je zult maar altijd gedacht hebben te ijveren voor God en er dan in een flits achter komen dat je totaal aan de verkeerde kant staat. Heel je leven op z’n kop. Het overkwam Paulus. Hij moest sterven aan iedere overtuiging van zichzelf.

Je zult maar denken dat je een net mens bent en er achter komen dat het tegendeel waar is. Je bent verkocht onder de zonde en God  toornt op je. Wie wil dat meemaken? Maar dat is precies waar Paulus jou hebben wil. Want in verlies ligt winst.

Paulus is gestorven, en daarom wil hij het over niets anders meer hebben dan het kruis van de Heere Jezus Christus. Daar stierf Christus en daar stierf Paulus met Hem. 

Paulus was een vijand van God, maar de Zoon van God draagt een pijlkoker vol scherpe pijlen, die treffen in het hart van des konings vijanden (Ps. 45:6). God greep in en gaf hem de genadeslag. Die slag is hij niet meer te boven gekomen. En gelukkig maar. Want genade was het, zo groot!

Paulus’ woorden  spreken van diepe verwondering over deze genade, dat God in Christus vijanden met Zichzelf verzoent en Zijn liefde uitstort door de Heilige Geest. Ik hoop dat iets hiervan ook in jouw hart mag weerklinken.

Paulus? Nee, Christus! Paulus is niet meer. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Ken je dat stervende leven van Paulus - een stervensproces dat doorgaat - en ken je ook het leven in Christus? Ken je de jubel: Christus Die ons leven is!? Dan ken je Paulus’ geheim!

Ik leef. Paulus.

Zeg je het Paulus na?

289