Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Thema: Verdriet

2018 18 THEMA

Soms gaan dingen in het leven anders dan je hoopt of denkt. Soms is er verdriet, omdat er een familielid ziek is. Of omdat de studie die je hebt gekozen niet de juiste blijkt te zijn. Of omdat je wel hard leert, maar je allemaal onvoldoendes blijft halen.

Ik denk aan het meisje dat me vertelde gescheiden ouders te hebben. Ze was verscheurd door verdriet. Ik denk aan de jongen, die het heel erg moeilijk vindt om vrienden te maken op school. Hij voelt zich eenzaam en dat maakt hem verdrietig. Ik denk aan de studente, die zoveel lichamelijke ongemakken ervaart dat het haar studie belemmert. Zulke situaties maken je verdrietig.

Het kan troosten als je weet dat je niet de enige bent. Susannah Spurgeon schreef eens:

“Soms was het dat ik in mijn huis
door diep verdriet werd overmand.
In alle smart die ik ervoer
bespeurde ik Gods slaande hand.”

Susannah wist: in het leven van een christen gaat niet alles voor de wind. Ze wist: het is niet erg om verdriet te kennen. De schrijver van Prediker zei het lang geleden al: droefheid en vreugde zullen zich blijven afwisselen in het leven.

Door verdrietige omstandigheden leerde Susannah wie ze zelf was en wie God voor haar wilde zijn. Het bracht haar op de beste plek waar je kunt zijn: aan Gods voeten. Het gedicht gaat verder:

“Ik leerde dat de zwakste mens
heel veilig is in ’s levens nood,
en dat het teder lam alleen
gedragen wordt in ’s Herders schoot.”

Job was iemand die -menselijkerwijs- veel te verduren kreeg. Wat maakte hij veel mee! Alles werd hem afgenomen. Niemand begreep hem. En in dat alles blijft hij God gehoorzamen en groot maken, omdat hij blijft geloven dat God zijn verdriet ziet. Daar is genade voor nodig. Dat wil God geven!

289